Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм.


Категория на документа: ИкономикаСофийски университет "Свети Климент Охридски"

Геолого-географски факултет

Курсова работа

на тема

Роля на урбанизацията за развитие на туризма.

Градски туризъм.

Преподаватели: Изготвено от:
Проф. В.Бояджиев
Гл.ас. П.Патарчанов

Настоящата разработка представя влиянието на урбанизацията за развитието на туризма и разглежда и анализира градския туризъм.

Урбанизацията е продължителен процес на нарастване на броя, големината и ролята на градовете. Последиците от нея са увеличаване на относителния дял на градското население, променяне на функциите на градовете и разпространяване на градския начин на живот. Върху развитието на урбанизацията оказват силно влияние промените в стопанската дейност на човека, внедряването на нова техника и нови технологии.

От втората половина на ХХ в. до днес урбанизацията се характеризира със следните териториални различия:

1. В развитите страни от Западна и Северна Европа, САЩ, Канада, Япония делът на градското население в края на ХХ в. не се увеличава, но се усъвършенстват функциите на градовете, внедрява се нова естетична архитектура, усвояват се междуградските пространства, градският начин на живот се разпространява по цялата територия;

2. Броят на градовете в Централна и Източна Европа се увеличава и по административен път.
3. Бързо се увеличава броят на градовете и делът на градското население в някои азиатски страни (Япония, Китай, Република Корея), в Латинска Америка (Аржентина, Бразилия), в Австралия и Нова Зеландия.
4. В развиващите се страни от Азия и Африка равнището на урбанизация е ниско, делът на градското население в някои от тях незначителни - 3-5 %, стихийно нараства броят на големите градове и на населението в тях, без да е налице градски начин на живот. Населението се съсредоточава в големите и в свръхголемите градове. Формите на урбанизация са селищните агломерации и мегаполисите.

Агломерацията е форма на урбанизация, образувана от сливането на близко разположени и с различна големина градове в обща урбанизирана територия. Условия за възникването на агломерациите са териториалната близост на селищата и сложните многообразни връзки между тях. Най-големите агломерации в света са тези на Мексико, Токио, Ню Йорк, Шанхай, Лондон, Париж, Москва и др.

Мегаполисите са гигантски урбанизирани зони, образувани при сливането на агломерации. Най-големите мегаполиси са: Босваш (Бостън - Вашингтон), Чипитс (Чикаго - Питсбърг), Сансан (Сан Диего - Сан Франсиско), Токайдо (Токио - Осака) и др.

Проблемите на хората в големите градове (влошените екологични условия, престъпността, шума и др.) са причина за субурбанизацията. Субурбанизация или Рурбанизация e процес на вътрешноградска миграция. Населението, производствените и обслужващи дейности се концентрират в периферията на агломерацията с по-високи темпове от тези в централната й част. Той улеснява съчетаването на по-големите възможности за избор на труд в големия град с живота в по-благоприятна природна среда.
Резултатът на субурбанизацията са агломерациите. Населението, продукцията, търговията и управлението се децентрализират, без да се променят количествено.
Дезурбанизацията (наричана още рурурбанизация) е процес, при който градският начин на живот се прехвърля в населените места без градски статут, т.е. жителите на съответните населени места водят начин на живот, характерен за гражданите и не се занимават с дейности, присъщи за селския начин на живот. Пример в това отношение в България са селата покрай София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Стара Загора, които са се превърнали в селища на заможни граждани от големия град, но практически все още се водят села.
Реурбанизацията е процес на вторично завръщане на населението към живот в централните части градовете. То най-често е резултат от целенасочени кампании на местните власти с цел да се подобри видът на централните градски части, които в следствие на субурбанизацията се обезлюдяват или населват със скитници и бедняци.
Псевдоурбанизацията е процес на увеличаване на броя на населението в градовете, без това да е съпроводено с приемането на градския начин на живот. Сред важните страни на този процес е появата на бидонвили - т.нар. "бордейна урбанизация". Сред най-честите механизми на псевдоурбанизацията е заселването в градовете на нискоквалифицирани работници, които започват нископлатена работа, неизискваща повишаване на квалификацията. С времето при тях се заселват и семействата им, което в крайна сметка води до липса на промяна на начина на живот.
Рурализацията е стремеж на жителите на големите градове да се заселват в селски местности, които са екологично чисти и по-спокойни. Терминът идва от латинската дума rus - село, поле, чифлик. Пример за рурализация може да е и масовото заселване в най-близките до големите градове села, превръщането им в квартали. Например за София - Бояна, Драгалевци,Симеоново, Бистрица.

В следствие на урбанизацията възниква понятието градски туризъм. То е комплекс от дейности, които се развиват в градска среда, която разполага с туристически ресурси и необходимата супер- и инфраструктура. Основните структурни елементи, които превръщат градовете в туристически дестинации, са:

- културата, паметниците, шедьоври на изкуството;

- морфологията, пейзажите;

- професионалните мероприятия, изложенията, семинарите;

- административните институции и търговските центрове;

- спортните мероприятия и всичко, свързано с развлеченията.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Роля на урбанизацията за развитие на туризма. Градски туризъм. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.