Риболовен туризъм в България


Категория на документа: Икономика
Дисциплина:"Икономика на туризма"

Р Е Ф Е Т А Т

На тема:

"Риболовен туризъм
в България"

Разработил: Проверил:..................

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Увод........................................................................................3 стр.

2.Обща характеристика на риболовния туризъм............3 стр.

3.Риболовна екипировка за риболовния туризъм............4стр.

4.Перспективи за развитие....................................................5 стр.

5.Места за риболовен туризъм..............................................6 стр.

5.1.Риболовен туризъм край Черно море...........................6 стр.

5.2.Риболовен туризъм в Област Велико Търново...........7 стр.

5.3.Риболовен туризъм в край река Дунав........................7 стр.

5.4.Рибарската област "Високи Западни Родопи:

Батак - Девин - Доспат"........................................................ 8 стр.

6.Заключение.......................................................................9 стр.С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е :

1.Увод.

Риболовът все още е основно занимание на отделни хора с цел прехрана и препитание, а за милиони по света той е спорт и страстно хоби.

Риболовният туризъм е опит за хармонично съжителство между рибарите и природната среда чрез създаването и опазването на природни, исторически, културни и традиционни ценности на страната.

2.Обща характеристика на риболовния туризъм.

В сравнение с масовия ваканционен туризъм и с другите алтернативни видове туризъм, риболовният туризъм има множество предимства.

На първо място той включва отговорно поведение от страна на туристите и на туристическия отрасъл, насочено към запазването на биоразнообразието и устойчивото развитие на дестинацията. Освен това включва и познавателен елемент. Този вид туризъм изисква и възможно най-ниско потребление на невъзобновяеми ресурси, поради което практикуването му се намира под изключително строг контрол. На територията на нашата страна може да се практикува само в специално създадените за тази цел държавни риболовни стопанства.

Риболовният туризъм в последно време стана много популярен сред всички възрастови групи, мъже и жени. Край водоемите в почивните дни е все по-трудно човек да си намери добро място за практикуване на хобито си. Въпреки че в началото риболовът, както и лова, са се появили с единствената цел да осигуряват храна на човека, с течение на годините той се превръща в начин за отдих и почивка, оставяйки много незабравими спомени- чист въздух, прекрасна природа и дружелюбни хора.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Риболовен туризъм в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.