Резервации и резервациона система


Категория на документа: Икономика


Съдържа следните данни:
1. дата
2. входящ номер
3. номер на резервацията
4. Клиент, брой и вид на стаите
5. общ брой легла
6. № на стаята
7. за срок/ период
Документите се попълват от резарватор в звено Резервации, ако няма такова звено от дежурния администратор на Рецепция.
5. Правила за безопасна работа.
1. Винаги работи с униформено облекло с отличителни знаци.
2. Спазва правилата за културно обслужване на гостите.
3. Поддържа лична хигиена и изряден външен вид.
4. Поддържа работното си място чисто и подредено.
5. Спазва правилата за ЗБУТ.
6. Познава и спазва правилата за вътрешния ред в хотела.
7. Стриктно спазва инструкциите за безопасно използване на техниката.
6. Приложна задача.

Какво би Ви разочаровало и дори накарало да отмените резервацията си в конкретен хотел при телефонен разговор със сътрудник от Преден офис?
Това което може да ме разочарова и дори накара да отменя резервацията си в даден хотел е :
- грубо и нелюбезно отношение на служителя по телефона
- служителят да не ми даде пълна информация за видовете стаи и допълнителните услуги, от които се интересувам
- ако съм чужденец, а служителят не е достатъчно подготвен по дадения език
- ако дъвчи дъвка или консумира храна докато разговаря с мен
- ако води странични разговори с други клиенти или колеги докато разговаря с мен
- отказва да направи резервация, уверявайки ме , че ще има свободни стаи за посочената от мен дата. Това говори за несериозно отношение на персонала към работата и към гостите.

??

??

??

??

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Резервации и резервациона система 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.