Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


Базов критерий
Съдържание на критерия за оценка
Равнища на оценката
1.
Квалификационно усъвършенстване
Квалификационното усъвършенстване е повлияло изключително благоприятно върху организацията като цяло
Много висока


Квалификационното усъвършенстване има локално въздействие върху подобряването на дейността в рамките на отделното звено
Висока


Квалификационното усъвършенстване има тясно въздействие предвид подобряване дейността на сътрудника
Нормална
2.
Инициатива и активност
Идеите и мероприятията, предложени и осъществени от сътрудника, оказват положително въздействие върху организацията като цяло
Много висока


Идеите и мероприятията, предложени и осъществени от сътрудника, оказват локално въздействие върху подобряването на дейността в рамките на отделното звено
Висока


Идеите и мероприятията, предложени и осъществени от сътрудника, оказват въздействие върху подобряването на дейността на самия сътрудник
Нормална
3.
Особени резултати
Резултатите, достигнати от сътрудника, оказват силни положително въздействие върху организацията като цяло.
Много висока


Резултатите, достигнати от сътрудника, оказват силни положително въздействие в локален план само на отделното звено.
Висока


Резултатите, достигнати от сътрудника, оказват силни положително въздействие върху дейността на самия сътрудник.
Нормална


Последици и ползи от оценяването на трудовото представяне

Последиците от оценяването на трудовото представяне -инструментът за мотивиране на служителите във фирмата. В принципен план последиците за оценяваните служители произтичат от общата оценка на трудовото им представяне при пълно съобразяване и с частните оценки по отделните показатели. От формална гледна точка последиците могат да се характеризират чрез формулираните от оценяващия ръководител ясни, конкретни и разбираеми препоръки за подобрения на трудовото представяне и изпълнението на функции и задачи от оценявания служител - работник, специалист, ръководител.
Закономерно последиците в контекста на общата оценка на трудовото представяне на служителите са положителни или негативни.
Положителните последици за служителите логично произтичат от оценено тяхно трудово представяне, което "надхвърля" изискванията за заеманата длъжност или изцяло и напълно отговаря на тези изисквания
Положителните последици по принцип имат мотивираща сила и мотивиращ ефект върху служителите
Негативните последици се отнасят за служители, при които оценката на трудовото представяне отразява значителни несъответствия (квалификационни, поведенчески и др.) между желаното и фактическото представяне. Например общата оценка "неприемливо трудово представяне".
Последиците, както положителни, така и негативни, имат мотивиращи ефекти, включително и поради обстоятелството, че са основани на справедливо третиране на служителите.

Ползи на членовете на екипа от оценяването наСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регламентация на компонента "Оценяване на трудовото представяне" на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.