Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие)


Категория на документа: Икономика* да бъде завършена хотелската част и вилната зона;
* изграждане на яхтено пристанище;
* да бъде изградена спортна база, включително и голф игрище.

Най-големите проблеми на Южното Черноморие са свързани с водоснабдяването и електрификацията. Независимо от високата степен на изградена водоснабдителна мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода; недостатъчна е водообезпечеността на водоснабдителните системи; водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени експлоатационни качества; недостатъчен е броят и обемът на резервоарите за отделните населени места за покриване на дневната неравномерност на консумацията. Изграждането на канализационните системи в населените места в Община Бургас изостава. С най-добре изградена канализационна мрежа се характеризира гр. Бургас. В община Созопол са водоснабдени 13 населени места Използват се местни източници, но основен водоизточник е водоснабдителна система "Ясна поляна", включваща и едноименния язовир. На територията на общината са изградени и 6 малки язовира.

Състоянието на водопроводната система в селищата на общината като цяло не е добро. Тя е амортизирана и с изчерпани капацитетни възможности. Необходима е реконструкция на водопроводната мрежа в почти всички селища на общината, като от първостепенно значение е реконструкцията в старата част на гр. Созопол. В община Созопол канализацията е чувствително по-слабо развита от водоснабдяването.

Трябва да бъде изградена пречиствателна станция за отпадните битови и промишлени води. Пречиствателната станция на ваканционно селище "Дюни" практически не функционира и се нуждае от изграждане на системи за вторично пречистване на водите. За захранване на западната част на курорта "Слънчев бряг" е планиран главен водопроводен клон по трасе, успоредно на пътя Бургас - Варна. Същевременно като необходимост за безпроблемното функциониране на електропреносната мрежа е препоръчано нова ел. подстанция. Съществуващата в момента захранва района от Обзор до Поморие и няма мощности да поеме и бъдещите обекти. Друг проблем е сезонността, но има достатъчно начини за неговото решаване - чрез възможностите за лечение, възстановяване и културен туризъм

Привличането на туристи - пенсионери в момента е най-атрактивният сегмент за всички дестинации. Недостатък на Южното Черноморие е и сравнително малкият брой лекарски кадри. Проблемът с прекомерното строителство стои и тук. Онзи, който е идвал през 70-те или 80-те години на миналия век на Слънчев бряг не може да го познае. От предишния пейзаж сега няма и следа-комплексът вече има 35 хиляди легла върху същата площ, което естествено след време ще прогони туристите, търсещи почивка сред природата. А и, за да развиваме луксозен туризъм, доброто обслужване е минимумът, който можем да предложим, и този минимум едва ли би бил достатъчен. Не е достатъчно да обслужваш клиентите добре, важно е това да се извършва по различен начин от конкурентите.

Изводи

Резултатите от социологическите проучвания, проведени в морските през последните години, показват както редица положителни тенденции за състоянието и развитието на българския туризъм, така и някои слабости. В основни линии те могат да бъдат обобщени така:

> България се утвърждава като предпочитана дестинация за морски туристически пътувания от хора във възрастова група от 25 до 45 години. Те са мотивирани предимно от изгодните цени на пакет туристическите услуги и цените на стоките и услугите на място, природните ресурси, анимационните услуги и подобреното качество на услугите, предлагани в българските курорти;

> Туристите в по-зряла възраст /над 45 години/ предпочитат съчетаване на почивките с балнеоложки и СПА - услуги. Участват по-активно в културно-познавателните турове и мероприятия, интересуват се от местната култура, история, традиции и обичаи;

> Около 70 % от посещенията на чужденци в страната ни са с цел лятна почивка. Деловите посещения са най-често от страните на Европейския съюз, САЩ, Балканските държави и Скандинавските страни;

> През лятото около 30 % от семейните туристи са придружавани от деца до 14 години. Това потвърждава и тенденцията за утвърждаването на българските морски курорти като курорти за семейства с деца.

> Чуждестранните туристи изразходват сравнително малко средства за допълнителни услуги и развлечения на място /около 30% над сумите, включени в туристическите им пакети/.

> Основни източници на информация и избор на почивки за страната ни и фактори за вземане на решения са: предходни пътувания или миналия опит на туриста, туристическите агенции, препоръка от приятели и роднини, Интернет, изгодните цени, състоянието на морските плажове и курорти, интереса към страната, красива природа, личния интерес /хоби/.

Основният извод, който бихме могли да направим е, че основната мотивация при избора на българския туристически продукт е, сравнително ниските цени, сигурността на туристите и макар незначително, но подобрено качество на услугите през последните години.
Заключение

Развитието на различните видове туризъм се обуславя от различни социално-икономически, психологически, екологични и други видове фактори. Съчетаването на различни видове туризъм в дадена туристическа дестинация спомага за преодоляване на сезонността, за привличане на разнообразна туристическа клиентела. Разбира се, преди да се инвестира в определени видове туризъм е необходимо да се извършат необходимите маркетингови анализи, да се изследват условията и предпоставките за дадените видове туризъм. Паралелно с това, всеки вид туризъм има своето специфично управление, нуждае се от специфична организация, материална база и квалифициран персонал.

Използвана литература

1. География на туризма - доц. Ц. Тончев, доц. Нено Димов
2. География на туризма - В. Великов, М. Стоянова
3. Нешков, М., и др., "Специализирани туристически продукти на България", ИК Славена, Варна, 2002
4. Марков, Ив., Н. Димов, Районите на туризма в България: хоризонтална мрежа за регионално развитие и политика, " Българският туризъм - приоритети за развитие ", Изд. " Славена ", Варна, 2007.
5. Рибов, М., "Туризъм без граници, конкурентно предимство в туризма", София, Мобилис, 2005

??

??

??

??

2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Регионални различия в заведенията за настаняване в южна България (по примера на южното Черноморие) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.