Рециклиране на хартия, машини, технологии, пазари


Категория на документа: Икономика


Курсова работа по "Въведенеие в предприемачеството"
Тема: Рециклиране на хартия

Един от най-бързо и успешно развиващите се процеси на опазване на околната среда и устойчиво управление на урбанизираните територии е рециклирането. То спестява ресурси и енергия, намалява замърсяването и решава част от проблемите с депониране на отпадъците. Рециклирането е основа на зеления начин на живот и трябва да се превърне в приоритет за всеки човек, всяко производство и всяко населено място, които се стремят към устойчивост. Хартията, стъклото и пластмасата са сред най-разпространените рециклируеми отпадъци. Ползите от рециклирането им са много, стига да се спазят особеностите при отделните материали.

1.Технология за рециклиране на хартия
Рециклираната хартия се състои от отпадъчна хартия, обикновено смесена с целулоза от свежа дървесина. Ако има мастило на хартията то трябва да бъде премахнато.
Почти всеки вид хартия днес може да бъде рециклирана, но за някои видове е по-трудно да бъдат рециклирани отколкото за други. Хартия обвита в пластамасово или алуминиево фолио, хартия, която е лепкава, с восък обикновено не се рециклира, защото този процес е прекалено скъп. Различните видове хартия обикновено се сортират преди рециклиране като например вестници и картонени кутии.
Различните видове хартия се рециклира в различни видове нови продукти. Старите вестници обикновено се рециклират в печатарска вестникарска хартия, картони за яйца или мукава. Стари нагънати картони се ползват за нови нагънати картони или мукава. От офис хартията може да се направи почти всеки вид нов хартиен продукт: за канцеларски цели, вестникарска хартия, списания или книги.
Понякога рециклиращите хартията изискват отстраняването на лъскави повърхности от вестниците , защото те са друг вид хартия и не могат да бъдат приети от пресата.
Хартията може да бъде рециклирана само ограничен брой пъти поради хартиените нишки, които се скъсяват и пречат на многократното употребяване на материала. Често той се смесва с оригинален материал.Рециклирането на хартия минава през няколко етапа преди да достигне крайна фаза

2.Технологична схема
1/Сортиране
Успешното рециклиране изисква чиста възстановена хартия, без никакви замърсители, като например храна, пластмаса и метали .

2/Събиране
Преди да бъде транспортирана до хартиена фабрика, търговецът с отпадъчната хартия събира възстановена хартия опаковани в здрави бали.

3/Превръщане отново в каша
Химикалът, който съдържа вода и химикали, накъсва възстановената хартия на малки парченца; загряването допълнително раздробява отделните влакна. На този етап, малките замърсители се отстраняват.

4/Почистване
Тежките замърсители, като например скоби за телбот и кламери, се отделят от кашата.

5/Премахване на мастилото
Понякога кашата трябва да бъде подложени на процес премахване печатното мастило или лепкава материали. Въздух и сапуно-подобни химикали помагат на мастилото да излезне на повърхността на кашата. Утайката, която е събрана на повърхността след това се отстранява.

6/Рафиниране и избелване
По време на рафинирането, кашата се разбива, за да могат влакната да се подуят. С помощта на химикали се премахват цветовете от хартията

7/Направа на хартия
Накрая чистата целулоза е готова да се направи на хартия. В кашата се добавя вода и се напръсква върху плосък екран; водата се изтича от целулозата и рециклираните влакна слепват заедно.
Листът се загрява и изсушава, а след това се навива върху голяма ролка, готова да бъде превърната в различни видове продукти.

3. Машини

Инсталацията за сортиране на хартия, пластмаси и метали е разположена в хале с размери 60х24 м и височина 9 м, изградено от стоманена конструкция, затворена с термоизолационни панели. В халето е обособено работно помещение с 22 поста за ръчно сепариране. То също е изпълнено като метална конструкция с дължина 33 м, ширина 6 м и височина 4 м, затворено с термоизолационни панели. В него е изградена вентилационна и климатична инсталация. Има и общообменна вентилация на цялото хале. Инсталацията се състои от 5 сектора: входящ сектор за разтоварване на отпадъка;сепарираща кабина; бункерно пространство за отсепарираните суровини; балиране на пластмаси, хартия и суровини за алтернативно гориво; склад за балирани рециклируеми материали.
С помощта на челен товарач отпадъците се подават към хоризонтален лентов транспортьор със захранващ бункер. Чрез наклонен лопатков транспортьор отпадъците се отвеждат към транспортна лента с дължина 33 м и ширина 1 м, върху която се разстилат и се разделят ръчно по фракции и по компоненти - пластмасови фолиa LDPE, РЕТ бутилки - бял цвят, РЕТ бутилки - цветни, твърди пластмаси РР, HDPE и РЕ бутилки, смесена хартия, велпапе, стъкло, черни и цветни метали, горими фракции - суровина за алтернативно гориво. От постовете сепарираните материали се събират в междинни депа - бункери. Чрез лентови и верижни транспортьори материалите се подават към пресата за балиране. Оформените бали се събират в склада за балирани рециклируеми материали, след което се извозват до съответните рециклиращи предприятия. Биологичният и неподлежащ на рециклиране отпадък се извозва и депонира на сметище.
Скоростта на подаващите и транспортиращи механизми може да се контролира чрез честотни регулатори с цел оптимизиране на процеса. Инсталацията е снабдена със стоп-блокировка с оглед безопасност на труда. Помощните машини и съоръжения, необходими за функциониране на сортиращата инсталация, включват фадроми, мотокари, преса, камиони, мултилифт и гондоли, кантар.
В днешно време производството на хартия и картон се осъществява на високоскоростни хартиепрозвеждащи машини. Те са в основата на всяка фабрика за производство на хартия. Най-разпространени са модели с "безконечно" сито.

На снимката е показана най-високопроизводителната хартиепроизвеждаща машина в света Voigh Sulzer Paper Technology, Германия, 1997 г.)

Производител: Voith
Пускане в експлоатация: 1931
Хартия клас: Флутинг от рециклирана хартия
Диапазон на основно тегло, гр/м2: 80-220Ширина на платното, см218
Максимална скорост м/мин: 10
0Максимално производство т/д: 30
Годишно нетно производство, т/г >: 8 000Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рециклиране на хартия, машини, технологии, пазари 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.