Рециклиране, чрез вакуум пиролиза - бизнес план


Категория на документа: Икономика


Икономически университет - гр. Варна

2014г.

Предприемачески бизнес план
Тема: рециклиране, чрез вакуум пиролиза

РЕЗЮМЕ

Бизнес планът предвижда създаване на предприятие в град Варна за рециклиране и преработка на отпадни суровини и е предназначена за термохимична обработка на отпадни въглеводородни продукти в условията на вакуум.

В по-голямата си част тези отпадъци съдържат въглеводороди, масла, фосфатиди, захари и много други съставки, които извлечени по подходящ начин са много ценни суровини за получаване на биогорива. Употребата на биогорива има редица предимства пред изкопаемите, като се започне от тяхната практическа неизчерпаемост и се премине през финансовите ползи от тяхната преработка и се стигне до екологичните преимущества.
Предложените принципно нови технологии и оборудване преработват отпадните продукти, така че от една страна да се получат евтини и с широка употреба горива, от друга да се решат проблемите с преработката на технологични и други видове отпадъчни продукти. Така се създават условия за съвместно постигане на две от най-важните цели на всяко предприятие, генериращо отпадъци в своята дейност - постигане на безотпадно екологично производство и намаляване на себестойността на произвежданите продукти, чрез усвояване на допълнителна "енергия".

Течните горива базирани на продукти от вакуум пиролиза на отпадни въглеводородни суровини са евтини, с висока калоричност, екологични, удобни за съхранение, транспорт и употреба. Тези горива поради широката суровинна база са в състояние да заместят до 50% от използваните сега конвенционални горива: въглища, природен газ и нефт.

Производството на новите течни горива разполага с широка суровинна база, евтини и лесно достъпни суровини. Получените горива са широко приложими,екологично чисти и не на последно място икономически изгодни и са в състояние да променят облика на енергийния пазар.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Дейност на фирмата и нейния продукт
2. Описание на фирмата
3. Описание на продукта
4. Цели на фирмата
5. Описание на пазара
6. SWOT анализ
7. Маркетинг
8. Управление и организация на дейността
9. Персонал
10. Финансов план
11. Финансови условия
12. Технологичен процес
13. Заключение
Дейност на фирмата и нейния продукт

Фирмата ще се регистрира като "Eco-Recycling PMA" ООД (дружество с ограничена отговорност ) със съдружници: Петя Димитрова, Моника Любенова, Александра Шопова със съответно дялово участие: 40%, 30%, 30%.

"Eco-Recycling PMA" ООД има основна дейност - вакуум пиролиза на отпадни суровини.

Местоположението на фирмата е в гр. Варна, Западна промишлена зона. Помещението което се използва е частен имот, закупен чрез лични спестявания и кредит.

Чрез този Бизнес план, ще се кандидатства за заем от Банка ДСК, нужен ни за закупуването на инсталация за вакуум пиролиза на отпадни суровини.

На база взетия кредит и собствени средства ще бъдат закупени машини на стойност 5 760 000 лв.

Необходимият персонал ще бъде набран от ръководството в зависимост от необходимата квалификация. Персоналът ще се състои от 10 до 15 човека.

Целта ни е продукцията да се насочи предимно за България, но с бъдещи проекти за износ към съседни страни. Сегментът,който ще обслужваме е предприятия, използващи био гориво в производството си.

Инсталацията има следния капацитет и изходни суровини:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Рециклиране, чрез вакуум пиролиза - бизнес план 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.