Развиване на селски и балнеоложки туризъм


Категория на документа: Икономика


5. Счетоводни статии за 10 стопански операции

1.Закупени са материали за изграждането на басейн в двора на имота ни на стойност 15 000лв.
2.Задължението ни към доставчиците е частично изплатено от разплащателната ни сметка на стойност 10 000лв.
3.Получени са доставки на стойност 10 000лв. и е начислено ДДС.
4.За монтиране и реконструкция на имота ни са изплатени от разплащателната сметка 1000лв.
5.Изплатени са задълженията ни към доставчиците напълно от разплащателната сметка на стойност 5000лв.
6.Взето е под наем транспортно средство за пренос на материали на стойност 500лв.
7.Начислена е сума за амортизация на къщата на стойност 5000лв.
8.Изплатени са заплати на стойност 1150лв.
9.Изплатени са задължения към енергийни източници на стойност 300лв.
10. Изплатено е задължение към работниците на стойност 1000лв.

1.Д т с/ка 601 15 000

К т с/ка 401 15 000

2.Д т с/ка 401 10 000

К т с/ка 503 10 000

3.Д т с/ка 301 10 000
с/ка 4531 ДДС 8000

18 000

К т с/ка 401 18 000

4.Д т с/ка 202 1000

К т с/ка 401 1000

5.Д т с/ка 401 5000

К т с/ка 503 5000

6. Д т с/ка 206 500

Учебна дисциплина мениджмънт
1. Разчети за :
- Материали и суровини - 15 000лв.
- Оборудване - 5000лв.
- Средства за преобразуване, обработка - 2000лв.
- Работна сила - 1000лв
2.Планов и реален контролинг : Всяка една компания трябва да намери своя път към клиентите си по света - да предлага продукти и услуги, които се търсят от пазара. Стремежът към пазарно оцеляване изисква прилагането на подходящи системи за управление. Контролингът е система за целево-адаптивно управление. Всеки сериозен бизнес в условията на пазарна икономика се основава на идеи, проекти, интереси, капитали. Проектният контролинг е свързан с дейностите по разработването и реализирането на отделни проекти в границите на управляваната система. Негова задача е достигане целите на предприятието с оптимални партаметри на инвестициите и възвращаемостта им; да служи като фундамент на процеса на приемане на решения, свързани с избора на предпочитан проект; да служи по-късно като основа за оперативно планиране, управление и контрол на реализацията на проекта и експлоатацията на продуктите му. Настоящата разработка има за задача да осъществи контролинг върху проект за бъдещо разширяване дейността на фирма "Идилия" ЕООД - село Медово чрез откриване на нов обект - къща за гости. Това изследване е свързано с извършване на редица проучвания и технически разчети за установяване на пазарния капацитет на планирания нов обект, анализ на необходимите физически и финансови ресурси, размерът и интензивността на паричните потоци, формирани при експлоатацията на обекта.
Въпроси :
1.Необходимо ли е фирмата която анализираме да има ниво контролинг и ако не защо?
2.Ако има контролинг във тази фирма дали да е самостоятелно ниво или да е към финансово - счетоводния отдел ?
Отговори :
1.Във фирмата ни е необходимо да има ниво контролинг защото той е неделима част от съвременните вътрешни управленски информационни системи и е отговор на потребността от операционализиране на информацията за финансите, процесите, клиентите и потенциалите на една фирма .
2.Контролингът в нашата фирма ще бъде на самостоятелно ниво предвижда се поетапно въвеждане. Популяризира се сред персонала, но това коства много време и могат да се изгубят конкурентни предимства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развиване на селски и балнеоложки туризъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.