Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика7. ОПЛ-общо практикуващ лекар

8. БНБ-Българска народна банка

9. БВП-Брутен вътрешен продукт

10. ЕС-Европейски съюз

11. ИБМП-Извънболнична медицинска помощ

12. (NHSDirect)-Центровете за леки наранявания и заболявания (walk-in центрове горещата телефонна линия за здравни проблеми .

13. ДЧЗЗ-Доброволното частно здравно застраховане.

14. НЗС-Националната здравна служба

15. ДОЗЛ-Датският орган за здравеопазване и лекарства.

16. МЗ-Министерството на здравеопазването.

17. ЕЗОК -Естонска здравно осигурителна каса.

18. ЕАСЛ- Естонската асоциация на семейните лекари.

1 Закон за здравното осигуряване, 1998. Държавен вестник, Бр. 70/1998
2 Закон за лечебните заведения, 1999. Държавен вестник, Бр. 62/1999.
3Национален рамков договор. Държавен вестник, Бр. 42/2000 и по­късни издания от 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009

4Георгиева Л. Салчев П.-Health and Healthcare System in Bulgaria. PUB­

5 www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=3110

6 www.osf.bg/downloads/File/AntoniaDimova.doc

7 Годишен отчет за дейността на НЗОК за 2011г.

8 www.parliament.bg
9 Мирчев А., курс лекции по Стратегическо планиране , Университет "Проф. д-р А. Златаров, Бургас, 2012г.

10 http://yearbook.unwe.bg/2007/7.pdf
11 http://www.apbz.eu
12 http://www.zofhip.bg
13 http://www.bbteam.org/articles/3515_yumeyho-masazh#ixzz2UlasBc00

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.