Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


Всяка процедура е предназначена да помогне, но може да има и усложнения. Рискът от нараняване или усложнения от ритъма на лечението е значително по-ниска от този, свързан с много медицински или други алтернативни лечения, лекарства, както и процедури, назначени за същото състояние. Все пак, това е практика за информиране на нашите пациенти. Някой пациенти съобщават за обостряне на болката и умората след сеанс. Ако това се случи, желателно е използването на болкоуспокояващи лекарства и (или лед върху областта на ангажиране и уведомяване на лекаря)терапевт преди следващия сеанс. Съществуването на това явление се дължи до голяма степен на реакция, чувствителност на тъканите, при което протоколите ще бъдат коригирани съответно на следващото посещение. Тъпа болка, като усещане след лечение, продължило по-малко от 24 часа, показва, че тъканите са реагирали положително на клетъчно ниво при лечение с ниско интензивни лазери. Известни противопоказания за лечение това са: директно върху корема (плода) по време на бременност, директно върху щитовидната жлеза, пациенти с рак и лъчева терапия (тъй като те трябва да се лекуват от специалисти). Лазерите не могат да причинят рак, няма цитогенетични ефекти и не увреждат тъканите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В заключение мога да кажа следното:
За да работи системата на българското здравеопазване в името и благото на пациента , трябва за в бъдеще да се осъществи контрол на всички участници в системата. Да се подобрят демогравските, социалните и здравните индикатори. Да се оптимизират разходите. Да се реши проблема с недофинансирането на медицинските дейности. Да се оптимизират трудовите възнаграждения на работещите в системата на здравеопазването. Да се гарантира достъпа и качеството . Населението на република България ,трябва да се почувства наистина пълноценно, работоспособно, защитено и със самочувствие да се нарече Българско.

Приложения
Приложение 1

Приложение 2

Списък на използваната литература

1. Георгиева Л. Салчев П.-Health and Healthcare System in Bulgaria. PUB;

2. Мирчев А., курс лекции по Стратегическо планиране , Университет "Проф. д-р А. Златаров, Бургас, 2012г.

3. Закон за лечебните заведения, 1999. Държавен вестник, Бр. 62/1999.

4. Закон за здравното осигуряване, 1998. Държавен вестник, Бр. 70/1998

5. Национален рамков договор. Държавен вестник, Бр. 42/2000 и по­късни издания от 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009;

6. http://www.apbz.eu;

7. http://www.bbteam.org/articles/3515_yumeyho-masazh#ixzz2UlasBc00;

8. http://www.zofhip.bg

9. www.osf.bg/downloads/File/AntoniaDimova.docю

10. www.parliament.bg

11. www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId

12. http://yearbook.unwe.bg/2007/7.pdf

Използвани съкращения.

1. ЕКГ- електрокардиограма

2. МПС- моторно превозно средство

3. ЛКК, ТЕЛК- лекарските консултативни комисии (ЛКК), териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК).

4. ЯМР- ядренномагнитен резонанс

5. (value-based competition - VBC)-конкуренция за повече стойност

6. НЗОК-национална здравно осигурутелна касаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.