Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


МИОПУНКТУРАТА е модерна диагностична и терапевтична акупунктурна система, в която дълги и тънки игли с помоща на специален инжектор, се въвеждат с хирургическа прецизност в най-дълбоките и трудно достъпни мускули на тялото. По този начин, чрез намаляването на техният тонус и патологични контрактури и скъсявания, се постига декомпресия на деликатните и добре защитени нерви и се създават условия за излекуване. С възможността си да достигне и терапевтично да повлияе най- дълбоките структури на тялото, миопунктурата, със своята ефикастност, може да бъде сравнена с оперативната хирургия. Този натуропатичен мини-инвазивен метод постига изключителен лечебен ефект без типичните странични ефекти следващи всяка хирургическа интервенция като: формирането на цикатрикси, потенциален риск от инфекции, дълъг рехабилитационен период, персистираща болка и психологически стрес.

МИОПУНКТУРНАТА ОРТОПЕДИЯ представлява перфектна комбинация от ниско агресивни ставни манипулации и комплексни мекотъканни техники. Причината която наложи прилагането на тази ортопедична манипулативна система е печалната професионална констатация на много изтъкнати клиницисти, че отдавна утвърдилите се методи като Хироптактиката, Остеопатията и Мануалната Терапия не са в състояние да се справят с много от тежките двигателни разстройства и свързаните с тях болкови синдроми. Без да споменаваме терапевтичните грешки водещи до трайна инвалидност и дори смърт цитирани редовно в медицинската литература. Това се случва най-вече заради прилагането на ставни манипулации без достатъчна и качествена мускулна подготовка. Поради ригидността на засегнатите двигателни единици, на терапевта се налага за постигането на "заветното" манипулативно разделяне на ставните повърхности, да приложи много повече механична сила от необходимото, водещо в по-добрия случай, до трайно увреждане на лигаментарния апарат на манипулираните стави с последващ хипермобилитет и бърза дегенерация и артроза и до развиване на парализи при увреждането на нерви, или в по-лошия случай, до смърт от исхемичен инсулт при засягане на вертебралните артерии (aa vertebrales). При Миопунктурната Ортопедия ставните техники задължително се предшестват от изключително прецизна мускулна подготовка, водеща до тотално релаксиране на дълбоките паравертебрални мускули и позволяваща разделянето на ставните повърхности да се получи с много финни и прецизни манипулативни действия.

Принципното комбиниране на акупунктурата с мекотъканни техники и ставни манипулации не е ново. Новото в миопунктурната концепция е разбирането, че ставите са пасивен участник в движението и че мускулната хиперконтрактивност е в основата на феномена на ставните блокажи и че блокирането на фасетните вертебрални ставички е свързано с фиксиращото действие на най-дълбоките паравертебрални мускули а именно - мм мултифиди и мм ротатори. И че само умелото им и перманентно деконтрахиране може да гарантира интактността на медуларния канал и тервертебралните форамени т.е. свободна от компресии функционалност на периферните нервни структури контролиращи скелетната мускулатура. За съжаление в много случаи китайската акупунктура и мануалната терапия практически не могат да достигнат толкова дълбоко в тялото. Единствено миопункурният инжектор опериращ с до 10 сантиметрови игли е в състояние да достигне прецизно тези мускули и терапевтично да ги повлияе. Най-полезното качество на скелетните мускули е способността им да се контрахират, както най-опасната им дисфункция е хиперконтрактивноста.От тук се налага извода, че контролът върху тонуса на мускулите е в основата на всяко успешно лечение на опорно-двигателният апарат.

Юмейхо терапия

Юмейхо е цялостна философия за постигане на пълен баланс и хармония на човека със себе си и със заобикалящия го свят, включваща в себе си масажни и наместващи техники, гимнастически упражнения и вътрешни практики, целящи да съвместят центъра на тежестта с енергийния център на човека.(Фиг.3)
Фиг.3- Юмейхо терапия

Мануалната профилактика Юмейхо е терапия, известна още като Сайонджи масажи. Тя идва от Япония като крайна завършена система, събрала в себе си мъдростта и традицията на вековни целебни практики от Централна и Източна Азия. Днес пътят към възвръщане на телесната хармония посредством лечебните масажи е открит и за българина.

"Юмейхо профилактиката е лечебен метод за изправяне на костите на цялото тяло, отпускането на неговите мускули и съединителна тъкан и за радикалното премахване на болести, причинени от разместванията на тазовите кости, които са център на тялото."13

В началото на миналия век шестнадесетгодишният японски младеж Оно Хидеказу заминава за Китай, за да изучава китайското бойно изкуство Чуан Фа (Кемпо). По онова време лечебното изкуство "Дзен ти фа" се преподавало наравно с бойните практики и така младият Оно го изучил и практикувал в Китай чак до края на Втората световна война. След войната Хидеказу се завръща у дома в Япония и учи различни местни лечебни практики и масажни терапии, с които създава нова комбинирана дисциплина, която с времето се доказва като успешна. Роден в Токио през 1943 г. Масаюки Сайонджи работи като преподавател по китайски език и калиграфия, когато се запознава с Оно Хидеказу. Той посвещава цялата си младост на изучаването на лечебните подходи, които му предава Оно и ги систематизира в своя система от сто похвата, наречена "Хълбочно-наместваща Юмейхо терапия". До края на живота си през 2003 г. Сайонджи практикува метода в основания от него в Токио Международен институт по превантивна медицина. Днес изкуството на профилактичната терапия Юмейхо е световно разпространено. У нас то е достъпно за жителите на по-големите градове в България, където масажите се практикуват в Юмейхо студиа.

Основна цел на Юмейхо е да възстанови естествения баланс в тялото, заложен му от природата.Това се постига чрез сложна система от похвати за наместване и фиксиране на костите, чрез теглене, изправяне и вертикален натиск, които възвръщат първоначалната симетрия в стойката и носят висок лечебен ефект.

За Юмейхо терапевта всички болести намират своето начало в ненормалното положение на хълбочните кости. Преди всичко трябва да се намести изкълчената става и да се нормализира равновесието на костите и мускулите на тялото. Хълбочно-наместващата профилактика е най-подходяща. Тя има за цел да възстанови телесното равновесие чрез мобилизиране на жизнените оздравяващи сили и така да върне здравето на болния. Същността на този метод се основава върху теорията за центъра на тежестта, според която здравето зависи от равновесието на тялото. Целта на метода е да облекчи болката и да изкорени болестите. Това е причината методиката да се нарича "основна профилактика".

Юмейхо профилактиката приема симетрията за здраве, а липсата на симетрия в опорно-двигателния апарат е предпоставка за появата на заболявания. Колкото по-сериозен е дисбалансът, толкова по-трудно е лечението и по-тежка болестта. Ето защо от профилактичната терапия е добре да се възползват както хора в зряла възраст, така и младежи, юноши и деца. Юмейхо диагностиката бива сетивна и зрителна. При прав стоеж човешкото тяло е почти симетрично по отношение на вертикалната линия, следваща гръбнака. При здрав организъм тази вертикална линия се пресича с раменната и хълбочната, с които образува прави ъгли. Всяко изкълчване нарушава тази симетрия .Тези ъгли вляво или вдясно, стават остри или тъпи. Едното рамо е по-високо от другото, единият хълбок е по-висок от другия, единият крак е по-къс от другия. Диагнозата се поставя лесно и когато се установи нарушение в симетрията на ходилата, ръцете, лицето, в легнало или седнало положение, при различни движения на очите и др. Само един от тези признаци е достатъчен за становището на лечителя. Към горното може да се прибави и втвърдяването на мускулатурата в засегнатите участъци.

Приема се, че е нормално при спокойно състояние на човешкото тяло, когато то лежи и въздействието на земното притегляне е минимално, мускулатурата да бъде отпусната и с такава дължина, че да не изменя симетрията на костите, за които тя е захваната непосредствено или чрез лигаменти. В случай, че съществуват дразнения върху мускулните групи, ако има някакво неравномерно натоварване поради изместване на костите, ако спрямо земното притегляне те са насочени в неестествено направление, ако има възбуждания, които изискват удължаване на тези мускули - тогава спонтанно се получава контракция, свиване, съкращаване. Подобно състояние изисква специална намеса. Юмейхо лечителят е коректор и ваятел на човешкото тяло. В основата на профилактиката стоят грижите за нормализиране на тазобедрените стави и гръбначния стълб. Анатомичният лумбален участък, наречен талия, е главната ос, опората, която поддържа необходимото равновесие на тялото спрямо земната гравитация. Омесването, притискането, разтриването, наместването са главни средства за нормализиране на разстроените стави, на втвърдените мускули и на лимфния кръвен застой. Чрез тях се постига премахване на болките и възстановяване на физиологичните функции в техните нормални граници. Премахването на всякакво притискане на капилярната мрежа за телесни течности се явява необходимост. Образно казано, тези участъци на вътрешно напрежение, който се развиват под кожата в съединителната тъкан, могат да се сравнят с мочурище или блато със застояла вода. Можем да кажем, че животът протича в такава замърсена обстановка, която е противоестественна. Това е обратимо, ако се направи дренаж и чрез едно сполучливо отводняване чрез канали ще се получи благоприятна среда за здраве. Нещо подобно може да се получи в човешкото тяло, ако се приложи профилактиката Юмейхо. Методът изисква тотална профилактика на цялото тяло. Най-напред той решава проблемите с ортопедичен характер: изправяне изкълчените стави на таза, гръбнака, колената и др. В същото време, поради характера на самата техника, върху целия организъм се отразява неговото многостранно въздействие - сегментарно, зонално и пр. В случай, че започнете Юмейхо профилактика, придържайте се към процедурите системно и без прекъсвания до постигане на траен успех. Терапията се разпростира във времето според индивидуалните особености в дисбалансите на отделния човек, както и според негативното влияние върху симетрията от страна на едностранчивост в ежедневната физическа активност.

2.Техника и апаратура

Ниско интензивна лазер терапия - това е използването на монохромна светлина на емисии от ниско интензивен лазерен диод (100 миливата или по-малко) или масив от висок интензитет светещи диоди (осигуряване на оптична мощност в 300 миливата) за лечението на опорно-двигателен апарат (наранявания, хронични и дегенеративни заболявания, лекуване на рани). Източникът на светлина се поставя в контакт с кожата позволявайки енергията на фотоните да проникне в тъканите, където тя взаимодейства с различни вътреклетъчни биомолекули и води до възстановяване на нормалната клетъчна функция и укрепване на организма (лечебни процеси).(Фиг.4 и Фиг.5)

Фиг.4- Ниско интензивна лазар терапия и лечебните процеси в организма

Фиг. 5- апарат за ниско интензивна лазер терапия
Ниско интензивна лазер терапия се използва за лечението на:
* Артрити;
* Болки в гърба;
* Карпал тунел синдром;
* Пареза на лицев нерв;
* Фибромиалгия;
* Херпеси;
* Лимфедема;
* Миниеров синдром;
* Регенерация на нерви;
* Невралгия;
* Невропатия;
* Болка от мускулноставен, мускулен и нервен произход;
* Синузит;
* Шум в ушите;
* Зарастване на рани и много други.

Целта на този вид лечение е да се премахне болката, нуждата от лекарства, възстановяване на мобилността (нормален диапазон на движения), подобряване качеството на живот (равнища на дейност, сън и т.н.), намаляване на необходимостта от хурургична намеса. Процедурите обикновено са планирани 2-3 пъти седмично или по-често при остри случаи, поне в началото. Следващите процедури са по график, съгласно състоянието на пациента. Що се отнася до броя на лечебните сесии те могат да варират от 1 до 30, минимум 10-15 лечения се препоръчват. Важно е да знаете, че преди да се започне лечението, точният брой на сеансите не може да бъде предсказан. В повечето случаи се очаква да се види промяна в симптомологията след 3-5 сеанса. Съществуват изключения от това правило. Острите състояния обикновено реагират по-бързо от хроничните. Тъканният отговор на всеки човек е различен. Въпреки, че в някои случаи дори и най-добрите усилия изискват многократни лечения, търпение и време.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.