Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


* издаване на медицински документи;

* насочване към специалист.
4. SWOT - АНАЛИЗ

Силни страни
Слаби страни
* Наличие на
административен, изпълнителски и научен капацитет за функциониране на здравната система и провеждане на реформа.
* Добре развита здравна
мрежа, покриваща цялата страна.
* Осигуреност с висши
медицински кадри над средната за страните-членки на ЕС с добра квалификация.
* Добре развита система на медицинско образование
* Непълнота и несъгласуваност между отделните нормативни документи (законови и подзаконови нормативни актове), липса на действителна оценка за ефективността на извънболничната помощ, както и на потребностите на населението от болнична помощ.
* Ограничен достъп на част от населението до здравни услуги по финансови и организационни причини.
* Ограничен достъп до извънболнична помощ на населението, живеещо в малките населени места, в планинските и отдалечените райони.
* Нарушено съотношение между разходите за лекарства и разходите за медицински дейности. Неудовлетвореност на населението от отделни характеристики на лекарствоснабдяването.
* Забавяне на реформата в болничната помощ.
* Преобладаване на индивидуалните практики (близо 90 %) пред груповите практики в доболничната помощ, което затруднява качественото обслужване на пациентите.
Възможности
Заплахи
* Преструктуриране и оптимизиране за гарантиране на достъпа и качеството в системата;
* Гарантиран контрол на качеството за всички участници в системата;
* Оптимизиране на информационния обмен на данни;
* Икономизиране и оптимизиране на разходите;
* Постепенно решаване на проблема с недофинансиране на медицинските дейности;
* Оптимизиране дейността и механизмите за взаимодействие в системата на здравеопазването;
* Оптимизиране на трудовите възнаграждения на работещите в системата на здравеопазването;
* Решаване на проблемите с нерегламентираните плащания и корупцията.

* Влошаване демографските, социалните и здравните индикатори със значителна разлика между градското и селското население.
* Очертаващ се дефицит и диспропорция на медицинските кадри по вид, квалификаця и местоположение.
* Основен проблем на здравеопазването в световен мащаб е конфликтът между ограничените ресурси и постоянно увеличаващите се разходи (в резултат на демографски промени,
* Нарастващи потребности и непрекъснато въвеждане на нови, все по-скъпи методи на лечение).


ГЛАВА ТРЕТА: НАСОКИ ЗА ПРОГРЕСИВНО РАЗВИТИЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ.

1.Нововъведения в лечебната дейност и ефективно използване на нетрадиционните методи на лечение.

За да може да се обхване по- голям сегмент от пазара д-р Васил Гинев създава освен амбулатория за първична медицинска помощ и клиника за интегративна медицина . Тя е създадена също през 2001 г. Клиниката за интегративна медицина под ръководството на д-р Гинев е специализирана в експертизата, ранната диагностика, лечение и профилактика на тежките двигателни и неврологични разстройства, острата и хроничната мускулоскелетна болка. Ние обединяваме древната мъдрост на Юмейхо с най-новите тенденции на съвременната мануална медицина, миопунктура, миопунктурна ортопедия, лазертерапия, физиотерапия и рехабилитация в лечението на такива социално значими заболявания и проблеми като като дискогенна болест /дискова херния, лумбаго, дископатия и др./, сколиоза, спондилоза и спондилолистеза, радикулит, плексит, ишиас, мигрена, невралгия, фибромиалгия, епикондилит, тендовагинит и инсерционит, артроза, артрит, травми, следоперативна и посттравматична рехабилитация и много други.

От нетрадиционните методи на лечение, но с голям признат лечебно терапевтичен успех се прилагат миопунктура и юмейхо терапия МиоПунктура(tm) - нова диагностична и терапевтична стратегия за лечението на тежките двигателни разстройства и хроничната мускулноскелетна болка. Съвременното човечество страда от различни сериозни заболявания които убиват за кратко време и с които медицината все още е безсилна да се справи. Но има и друг здравословен проблем, не толкова драматичен като прогноза, но мъчителен като протичане - най-сериозният патофизиологичен феномен - болката - и то този вид хронична болка която персистира с години. Тази която е трудно да бъде описана от пациентите или локализирана от лекуващия лекар, която няма ясна етиология, явен морфологичен субстрат и липсващ възпалителен процес. Тази енигматична тиха епидемия затруднява медицинската гилдия през цялата писана история, но благодарение на сериозните научни изследвания в целия свят през последните 70 години в областта на мекотъканният ревматизъм, фибромиалгията и миофасциалните синдроми, днес ние знаем реалната причина за това масово човешко страдание, а именно компресията на периферните (гръбначно-мозъчни) нерви или техните коренчета от различни мускулноскелетни структури.

С други думи, елементи на опорно-двигателният апарат и елементи на нервната система не би трябвало да бъдат в механичен конфликт никъде в тялото. Всеки директен агресивен контакт между тях предизвиква патология. Най-често тези конфликти се случват в гръбначния стълб в смисъл, че гръбначният мозък (medulla spinalis) и директно структурно и функционално свързаните с него 31 чифта гръбначно-мозъчни нерви са в основата на почти всички проблеми на човешката двигателна система и потенциалната им декомпресия е най-важният елемент в комплексното лечение на двигателните смущения и мускулноскелетната болка.

Във връзка с това откритие се изясни, че синдроми и заболявания като мигрената, хроничната вертебрална болка, синдромите на "замръзналото рамо" и "тенис лакът", фибромиалгията, тендинитите и повечето инсерционити и асептични некрози имат една и съща етиология и патогенеза.

Клиниката за Интегративна Медицина под ръководството на д-р В.Гинев е специализирана в диагностиката, терапията и профилактиката на тежките двигателни разстройства и хроничната мускулноскелетна болка. На базата на събирането и споделянето на експериментален и терапевтичен опит с медицински специалисти от целият свят и с комбинирането на натуропатични методи, с модерни алопатични концепции , бяха въведени уникалните терапевтични системи - МИОПУНКТУРА(tm) и МИОПУНКТУРНА ОРТОПЕДИЯ(tm).
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.