Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ


Категория на документа: Икономика


Университет
"Проф. д-р. Асен Златаров"
Факултет по обществени науки
Магистърска програма по Здравен мениджмънт

ДИПЛОМНА

РАБОТА

Тема: Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ- индивидуална практика.

Дипломант:Тодор Ташев Научен ръководител:
Факултетен номер:змм-108 Проф. д-р.Мими Стойчева

Бургас, 2013г.

СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД
СТР.3
ГЛАВА ПЪРВА : Теоретична оценка на развитие на извънболничната помощ в Република България.

СТР.4
1.Роля и място на доболничната помощ в здравната система на република България.
СТР.4
2.Сравнителен анализ на здравни услуги в доболничната помощ в България и другите страните от Европейският съюз

СТР.8
3. Място и роля на физикалната и рехабилитационна медицина в системата на доболничната помощ в България

СТР.22
ГЛАВА ВТОРА : Анализ и оценка на развитието за амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ.
СТР.30
1.Представяне на амбулатория за извънболнична първична медицинска помощ.
СТР.30
2. Диагностичен анализ на факторите на външната среда

СТР.31
2.1 Макросреда
СТР.31
2.2 Политическа среда.
СТР.34
2.3 Икономическа среда.
СТР.36
2.4 Демографска среда.
СТР.37
3. Диагностичен анализ на факторите на вътрешната среда.
СТР.41
3.1 Конкуренти.
СТР.41
3.2 Пациенти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Развитие и прогрес на амбулатория за първична извънболнична медицинска помощ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.