Разработване на туроператорски продукт за конкретен потребител (зелен турист)


Категория на документа: Икономика
Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Катедра "Икономика на туризма"

Дисциплина "Основи на туризма"

Курсова работа на тема:
"Разработване на туроператорски продукт за конкретен потребител (за зелен турист)"

Изготвил: Весела Руменова Вескова
Ф. Номер: 115 184
Група: 1681
Поток: 172
Дата на представяне: 15.10

Проверил: Гл. Ас. Д-р Н. Цонев

София, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ- СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ стр.2

2. РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНКРЕТЕН ТУРОПЕРАТОРСКИ ПРОДУКТ стр.2

3. СЪЩНОСТ НА ЕКОТУРИЗМА стр.3

4. ИЗГОТВЯНЕ НА ЕКОТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ стр.5

4.1. І-ви ЕТАП - МИСИЯ И ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛИ стр.5

4.2. II-ри ЕТАП - ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ стр.6

4.3. III-ти ЕТАП - АНАЛИЗ НА ПАЗАРА стр.6

4.4. IV-ти ЕТАП - СЪОТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ПАЗАРА И РАЗВИТИЕ
НА ПАЗАРНА СТРАТЕГИЯ стр.7

4.5. V-ти ЕТАП - ЦЯЛОСТЕН ПЛАН ЗА ТУРИСТИЧЕСКО РАЗВИТИЕ стр.7

4.6. VI-ти ЕТАП - РАЗВИТИЕ НА ЕКОТУРИСТИЧЕСКИЯ ПРОДУКТ стр.8

4.7. VII-ми ЕТАП - СТРАТЕГИЯ ЗА ПАЗАРА стр.9

4.8. VIII-ми ЕТАП - ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ стр.10

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр.11

ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ- СЪЩНОСТ И ОСОБЕНОСТИ:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработване на туроператорски продукт за конкретен потребител (зелен турист) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.