Разработка и представяне на казус по дисциплината "Стопанска логистика"


Категория на документа: Икономика


Задание № 1
Разработка и представяне на казус по дисциплината
"Стопанска логистика"

Фирма "Сектрон" ООД е специализирана в производството на безалкохолни напитки и натурални сокове. Фирмата реализира предлаганите от нея продукти, както в нашата страна, така и чужбина.

Основните клиенти на фирма "Сектрон" ООД са:

Както вече стана ясно фирмата оперира, както на вътрешния, така и на външния пазар. В процеса на организация на своята дистрибуция фирмата е разграничила пазарите си на две групи:

- Пазар за бъдеща консумация. Към него се причисляват обектите, от които потребителите могат да закупят продуктите на фирмата и да ги консумират по-късно в къщи или на друго място.

- Пазар за незабавна консумация. Към пазара за бъдеща консумация спадат: супермаркети, семейни магазини за хранителни стоки, малки магазини от тип "гаражи", магазини за безалкохолни напитки и др.

По отношение на дистрибуцията, която е организирана на територията на нашата страна следва да се отбележи, че тя действа на регионален принцип, като лиценза на всеки търговец на едро има определен териториален обхват.

На външния пазар фирмата продава готовата продукция като използва канал с две равнища, който включва:

Производител → Търговец на едро → Търговец на дребно → Краен потребител

В случая с фирма "Сектрон" ООД тази схема се представя по следния начин:

Фирма "Сектрон" ООД → Търговец на дребно → Клиенти

Фирма "Сектрон" ООД дистрибутира продукцията си и по посочените по- долу начини:

Фирма "Сектрон" ООД → Търговец на едро и дребно → Клиенти

Фирма "Сектрон" ООД → Търговец на дребно → Клиенти

Фирма "Сектрон" ООД → Клиенти

Ясно е, че от тях най- големи количества се насочват към търговците на едро.

Част от продукцията се доставя директно до потребителите, а друга - чрез посредници.

Посредниците се намират в зависимост от нива на каналите за дистрибуция във фирма "Сектрон". А те са както следва:

Директен маркетинг- при него няма посредник, тъй като производителя продава директно на потребителя

Ниво на канал 1, който се характеризира с един посредник. Посредниците в този случаи са обикновено търговци на дребно.

Ниво на канал 2. Този канал е най-популярен. При него се включват обикновено търговци на едро и търговци на дребно

Ниво на канал 3. При този канал се включват различен брой агенти. Канал 3 се използва най- вече от малки фирми, които предпочитат да не развиват собствен отдел по продажбите и ги поверяват на агентите (търговски представители), които правят връзката с търговците на едро.

Взаимоотношенията между фирмата, потребителите и дистрибуторите се осъществяват въз основа на договори за извършване на услуга. Фирма "Сектрон" ООД работи с постоянни, добре познати доставчици. С тях се сключват в началото на всяка година едногодишни договори, към които при нужда се добавят анекси.

Основни моменти в тези договори са:

- предмет на договора;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разработка и представяне на казус по дисциплината "Стопанска логистика" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.