Разходи и отговорности на местните власти в България


Категория на документа: ИкономикаС данък върху превозните средства се облагат превозните средства, регистрирани за движение попътната мрежа в Република България. Размерът му е точно определен от общината, като е разделен е за всеки вид превозно средство, като по-мощните плащат по-висок данък

5. Патентен данък.

Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: . Оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и Лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.

Данъка събиран от общината от отделните лица е отделена в таблица, където са посочените съответния критерии и дължимата сума към него.

6. Туристически данък - с него се облагат нощувките, т.е. данъчно задължени са лица предлагащи нощувки. Дължимият данък е на легло. Сумата събирана за 1 нощувка зависи от категорията на обекта и от населеното място в което се намира.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Разходи и отговорности на местните власти в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.