Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората.


Категория на документа: Икономика


- емоциите - задоволството от работата и постигнатите резултати предизвиква емоционален подем и повишаване на работоспособността. Негативните емоции, свързани с отчаяние, неувереност, потиснатост намаляват работоспособността и водят до грешки и отказ от работа. Умерената емоционална възбуда стимулира работоспособността, но не трябва да се разчита само на емоционални стимули. Прекаленото емоционално стимулиране предизвиква емоционална умора.
- изработените трудови навици, т.е. затвърдени в миналия опит умствени и практически действия, които осигуряват по-голяма бързина, точност, лекота и намаляват напрежението. Навиците осигуряват по-добър резултат, по-качествено изпълнение, пестят енергия.
- смяна на трудовите действия и операции в определени фази от работния цикъл с цел да се включат в работа различни органи и системи. Така се редуцира монотонността.
- тренинг;
- индивидуални особености - основни свойства на ВНД, темперамент;
- професионална пригодност, т.е. трудовите изисквания да съответстват на индидивуалните качества и способности. Ако изискванията превишават възможностите, се пораждат негативни емоции, дезорганизация на психичните функции, отказ от работа.

Тези фактори намират различна изява и влияят при индивидуална и колективна работа.

Динамика на работоспособността

Динамиката на работоспособността отразява измененията във функционалното състояние на човека. Динамиката на работоспособността отразява различия в нивото на интензивност, устойчивост и продължителност на дейността, различия в бързината, точността и устойчивостта в протичането на психичните процеси, промени в психичните състояния. Това се отразява върху готовността за работа и ефективността.Пръв Ото Граф забелязва, че човек не е еднакво работоспособен през различните части на деня. Динамиката на работоспособността се основава на 24 часов биологичен цикъл на активация на човек. Най-висока работоспособност имаме сутрин между 9-11часа, на обяд (12-14 часа) спада, от 14-17 часа има повишение. След 17 часа активацията спада много силно, а най-ниска е между 2-4 часа.

Въз основа на динамиката на работоспособността могат да се обособят два типа хора: сутрешен тип (работи по-добре сутрин) и вечерен тип (най-активен е вечер, по-лесно се адаптира към промените на средата и по-бързо променя своя динамичен степеотип).

Седмична динамика на работоспособността - понеделник и петък работоспособността е по-ниска.

Годишна динамика, която се свързва с промените в топлинните условия - при горещина работоспособността е по-ниска.
??

??

??

??

Тема 7 - Работоспособност и умора.

Тема 7 - Работоспособност и умора.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Работоспособност и умора. Фази и динамика на работоспособността и умората. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.