Психоанализа в рекламата


Категория на документа: Икономика


Може да се твърди, че потребността се формира в процеса на възприятие на рекламата.

Действителното въздействие на рекламата чисто и просто се подценява и ниглижира от хората. В действителност, рекламата не само може да създава нови потребности от стоки и услуги, но и да формира у хората възприятия, естетически вкусове, социални ценности, начин на живот и морални принципи. В това се крие най-големият риск от нея.

В рекламата се проявява механизма на действие на колективното подсъзнание, което програмира човека, за определен тип поведение. Отклонението от тази програма причинява неприятни усещания, вътрешен дискомфорт.

Главно в рекламата се използва страничното програмиране на психиката. Тя се основава на запечатването в паметта на очевидни неща. Например, на човек убедително се казва нещо сякаш за всички това е вече очевидно и безспорно, и не се нуждае от доказване и доказателства. В този случай човекът губи способността за критично мислене и оценяване на ситуацията като цяло и в частност - на предложената стока или услуга.

В този случай, въздействието върху човешкото поведение преминава през съзнанието и воля на човека.

Още един пример са рекламните изказвания в които се прави двоен фон. Първият минава като основната тема на разговора, с която потребителят може да съгласи или не. В същото време на заден план, където е вторият фон, се показва някаква даденост. Човекът не осъзнава тази информация, не мисли над нея и поради това не я отрича, а я приема в такъв вид, в какъвто му я подават.

Друг пример са рекламите които стават неразделна част от политически кампании. Това значи, че понататъшното подобряване и усъвършенстване на психологическият аспект на рекламата ще доведе до факта, че изборът на хората, ще зависи само и единствено от качеството на рекламата. В момента ние наблюдаваме точно това.

Второ, рискът от рекламата е, че някой ден хората ще започнат да купуват не само ненужни, но и вредни, опасни стоки.

Това вече е реално -например рекламата на заведенията за бързо хранене и сладки продукти е довело до увеличаване на затлъстяването, особено сред децата и подрастващите.

Огромни количества реклами за бира вече са довели до появата на такова масово явление, като бирен алкохолизм, което засяга главно младите хора.

Рекламата на лекарствени продукти неминуемо ще доведе до самолечение и безконтролно използване на химични препарати, допринасящи не само полза, но и вреда.

Цигарените реклами побуждат само към действия, от които няма никаква полза.
Прослушать
На латинице

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психоанализа в рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.