Психоанализа в рекламата


Категория на документа: Икономика


 Реферат

по реклама

Тема: Негативното влияние на реклама. Психоанализа в реклама.

Днес рекламата е в състояние да диктува стила на живот, променя етическите и моралните норми, да установява нови традиции. Тази възможност на реклама и сила не може да не се вземе под внимание, особено като се има предвид, че тя се намира в ръцете на хора, които имат цел само да се обогатят.

Ако целта е меркантилна и егоистична, не трябва да се очаква, че средствата използвани за постигане на тази цел ще бъдат морално високи и ще бъдат в услуга на потребителя.

Като ярък пример са лекарствата, нахлуващи на пазара. За да навлязат в днешната жестока конкуренция, се налага да се измислят чудодейни свойства на препарата, които той всъщност няма. Хората, които се доверяват на рекламата, започват енергично да се лекуват и често пъти попадат в болницата с усложнения.

Днешната реклама има три последователни цели: Да се внедрява в нашето съзнание, манипулира с нашите подсъзнателни инстинкти и управлява нашето поведение. Обикновенно всичко това минава скрито и не се осъзнава от повече хора.

Много остър е въпросът за влиянието на рекламата върху децата.

Образите, които се показват по телевизия стават пример за подражание на деца. Тези образи обикновенно са неразривно свързани с цигара или кохолни напитки. Всичко това подтиква деца към тютюнопушене и злоупотреба с алкохол .

Децата са по-впечетлителни, и затова са по-податливи на психологическо програмиране. Достъпът на деца до рекламата, която в по-голямата си част е за възрастни хора води до факта, че децата започват да желаят това, което се предлага на възрастни (пушене, пиене, сексуални отношения).

Реклама формира стила на живот на децата. Ако днес масово се пропагандира материалните идеали - желанието за материално благополучие, успех, сексуални влечения - расте едно ново общество, което ще бъде водяно от егоистични амбиции, задоволяване на себе си, алчност и разврат.

Пропагандата за стремеж към материално благосъстояние също ерозира нравствените качества на хората. Общочовешките ценности обедняват, отношенията между хора се влошават. Рядко могат да се срещнат реклами в които да се пропагандира такива качества на човека, като жертвенност, безкористност, приятелство и на мястото им навлизат реклами, които вазпитават в човека алчността, деловите отношения, ползата.

Психоанализа в рекламата

Психоанализата днес се явява основа на съвременната реклама. Той започва често да се използва от средата на ХХ век и се оказа, много ефективен "инструмент".

Рекламодателите се обърнаха към психоанализата поради факта, че на пазара се появиха голямо количество стандартизирани, лишени от индивидуалност стоки, което доведе до спад в търсенето им. Ето тук психоаналитиците се оказаха особено полезни, тъй като те по принцип се занимават с подсъзнанието на човека и неговото влияние върху човешкото поведение...

За тази цел, психолозите, първо, насочиха усилията си да разпространят чувството на недудовлетворение сред хората, че стоките които притежават не са достатъчно добри и качествени за тях и да ги насърчават към постоянно пазаруване и потребение на нови и скъпоструващи стоки и услуги, от които всъщност те нямат нужда.

Второто, психоаналитиците започнаха да опознават все по-добре и дори да направляват в нужната им посока подсъзнателните стимули и импулси на хората.

Най-популярно и широко разпространено стана използването на сексуалните подсъзнателни импулси. Сексуалният символ започна да се използва в рекламата на ПОЧТИ всеки продукт. Популярността на този метод накара създателите на реклама все повече и повече да еротизират техните проекти. Това увеличаване на сексуалността в рекламите, нарастна до такива отвратителни размери и форми, че те вече започнаха не да привличат, а да отблъскват потребителите. Ето защо сега сексуалните символи започват да се скриват, прикриват, като започва да се набляга върху романтиката, кокетството, капризите и пр., предоставящи възможността на бъдещите клиенти сами да си доизмислят развитието на отношенията между мъжа и жената.

Друг широко използван метод в рекламата е разделенето на личността на 3 части - детинска, на зрял човек и на родител. Подобна концепция в психоанализа се нарича трансактен анализ.

Работи по следния начин: детинското, заложено във всеки един от нас е предразположено към забавления. Поради този факт, в рекламите, където се предлагат услуги за отдих, развлечения и хазартни игри участват малки деца. Връзката на детинското което се намира в нас с външния символ, детето което участва в рекламата позволява да се въздейства върху подсъзнатнието ни, и да подтиква към определено немотивирано импулсно действие, като напр. закупуването на дадена стока или услуга.

Родителят в нас е настроен да поддържа реда и да се придържа към традициите и дисциплината. Именно тази част на личността подбуждава човека, например да си измие зъбите всяка сутрин. Поради това в рекламите на паста за зъби е широко разпространено имитирането на отношения между родители и деца.

По този начин рекламата влияе върху човешката психика, не само пряко, директно чрез произнасянето на думи и утвърждения, показването на изображения, но и по скрит начин, корените на който могат да се търсят в колективното ни подсъзнание Следователно се получава някакъв вид програмиране на човешката психика, а оттам - и на поведението ни.

В настоящия момент се наблюдава тенденция за подобряване не на качеството на
самия продукт, а на неговия рекламен, медиен образ.

Ние обикновено смятаме, че нашите покупки са продиктувани от нуждите ни. Това е вярно само частично. Често рекламите сами създават потребности у клиента, като се използват различни психологически инструменти и похвати.

Например, можем ли да кажем, че в нас е заложена от природата потребността от яденето на шоколад? В никакъв случай. Това желание се налага от производителите на шоколад.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Психоанализа в рекламата 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.