Проучване на възможностите за развитие на винен туризъм в Южен Черноморски район


Категория на документа: Икономика


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
КАТЕДРА "ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ"
______________________________________________________________

ДИПЛОМНА РАБОТА

Тема: Проучване на винения туризъм в Южен Черноморски район (Бургаски район)

Дипломант: Георги Янков Стойков

Научен ръководител: доц. д-р Кремена Никовска

Допуска се до защита пред ДИК:

Ръководител катедра:

(проф.д-р М. Баева)

Пловдив, 2014

Съдържание

1. Въведение......................................................................................... 3

Цел и задачи..................................................................................... 4
2. Характеристика на винения туризъм; Дефиниция........................5

2.1 Характеристика на региона....................................................... 8

2.1.1 Релеф................................................................................... 8

2.1.2 Води..................................................................................... 8

2.1.3 Климат................................................................................ 9

2.1.4 Почви...................................................................................10

2.1.5 Икономическа характеристика на района....................... 10

2.1.6 Видове туризъм в района.................................................. 11

2.1.7 Анализ на лозарството и винопроизводството............... 12
* Производство на грозде; Площи.......................................... 15
* Средни добиви....................................................................... 17
* Винопроизводство................................................................. 20
* Винопроизводители в Южен Черноморски район - Бургаска област...................................................................................... 21
* Износ на вино......................................................................... 22
3. Характеристика на винарските изби в района.............................. 23

3.1 Профил на винения турист.................................................. 35
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Проучване на възможностите за развитие на винен туризъм в Южен Черноморски район 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.