Производство на ориз


Категория на документа: Икономика


Доклад
Специалност: Международни икономически отношения

ТЕМА: ОРИЗ

Дата: 07.01.2013
1. Увод

Оризът е ценна, но силно трудоемка зърнена култура. Той е важна земеделска култура, чиито семена са основна храна за големи части от населението на света, най-вече в Азия.

Към 2009 година оризът е третата най-произвеждана зърнена култура в света след царевицата и пшеницата. Тъй като значителна част от царевицата не се използва за храна от хората, оризът е най-значимата зърнена култура от гледна точка на изхранването на човечеството.Той изисква периодично заливане и високи температури за поникване, развитие и узряване. Оризът е важна храна за населението и изходен пункт за производство на спирт. Оризът вирее в богати на хумус почви при високи температури и обилна влага. Общото производство надвишава 600 млн.т.(понякога и 700). Сравнена с царевицата и пшеницата, тази култура има много висока хранителна стойност и на международните пазари е от 2 до 3 пъти по-скъпа.

2. История

В много части на Азия диворастящият ориз се използва за храна от хората от най-дълбока древност, но според преобладаващото днес мнение неговото одомашняване е извършено в долината на река Яндзъ в Китай. Археологическите данни показват, че в този регион диворастящ ориз се събира поне от 10 хилядолетие пр.н.е., но към 8 хилядолетие пр.н.е. одомашняването вече е извършено и изкуственото отглеждане на ориз е изместило събирането на диви сортове.Генетичните изследвания също показват, че всички съвременни сортове ориз произлизат от долината на Яндзъ.

В Америка отглеждането на ориз е въведена малко след откриването на континента, като още през 16 век той се превръща във важна продоволствена култура в басейна на Карибско море и тропическите области на Южна Америка. Важна роля в този процес изиграват робите от Африка, където оризът е традиционна култура.В днешните Съединени щати, един от големите съвременни производители на ориз, културата започва да се отглежда в южните щати в края на 17 век, отново под влияние на внасяните от Африка роби. Отглеждането в Калифорния започва през 19 век, когато там се заселват голям брой китайски имигранти.

Отглеждането на ориз в България започва през 17 век. Въпреки, че отглеждането на ориз в условията на България е скъпо мероприятие, през периода 1944-1975 г. площта му нараства от 60 хил. дка на 170 хил. дка, като най-голям производител е била Област Пловдив, следвана от Пазарджишка, Старозагорска и Ямболска области. След реституцията на земята площта на оризищата рязко намалява.

3. Главни производители

Оризът е основна земеделска култура с голямо значение за изхранването на над половината от населението в света, включително на основната част от населението на Азия и някои области в Латинска Америка, Антилските острови и Африка.

Исторически отглеждането на ориз води началото си от Азия и днес 92% от световното производство се пада на този континент, където най-големите производители са Китай, Индия, Индонезия, Пакистан,Бангладеш,Виетнам Тайланд, Мианмар, Филипините и Япония. В Европа се отглежда в най-южните страни,като Франция, Испания, Италия и Гърция.
През втората половина на 20 век световното производство нараства бързо от 200 млн.т. през 1960 година на повече от 678 млн.т.през 2009 година.
Около 95% от производството се пада на развиващи се страни, като само Китай и Индия произвеждат почти половината от ориза в света. В много от по-изостаналите страни той се отглежда в малки стопанства с площ до 1 хектар и с използване на примитивна технология, което води до драстични разлики в добивите. Освен разликите в добивите, дължащи се на изостаналите земеделски технологии, според някои изследвания между 8 и 26% или дори 40% от произведения ориз в развиващите се страни се похабява, заради лоша транспортна инфраструктура, неадекватно съхранение и лоша организация на дистрибуцията.

България произвежда висококачествени сортове ориз, които обаче не задоволяват изцяло потребностите на населението. В Пазарджишко-Пловдивското поле се произвежда 90% от ориза на България.

4.Отглеждане на ориз

Оризът е едно от най-продуктивните зърнено-житни култури. Тя е много претенциозна от гледна точка на температура и напояване.

Оризът може да дава неограничена реколта в напоени полета. Счита се, че някои оризови полета дават реколта повече от 2000 години без прекъсване.

За разлика от пшеницата и царевицата, при ориза са типични така наречените многократни реколти. Например в Индонезия (остров Ява) се отглеждат четири реколти ориз годишно, а на Филипините- 3 реколти ориз годишно.

Самоходна машина за прибиране на ориз се нарича оризокомбайн.

5.Особености в растежа и развитието и биологични изисквания

Особености:

Поникването на ориза започва 10-12 дни след сеитбата (в зависимост от температурата).

Оризът залага плитко възела на братене. Той е с голяма склонност на братене, но при нашите условия само 3-4 братя са продуктивни. Братенето продължава 28-32 дни.

Вретененето протича обикновено за 50 дни и растенията през тази фаза нарастват интензивно.

Следващата фаза - цъфтежът, започва 4-6 дни след изметляването.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производство на ориз 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.