Производствен процес на фирма, управление на операциите


Категория на документа: Икономика
МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Управление на операциите"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

Разработил: Проверил:

Ботевград
Декември 2009 г.

ПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС НА ФИРМА "МЕДИКАРД"

1. Пълно наименование на фирмата, която функционира като еденица производствена система - обект на изследването:
Фирмата се казва " Медикард" и се занимава с дистрибуция и внос на медицинска апаратура и консумативи в България от Западна Европа, САЩ и Китай. Дейността и е насочена към доставка на апаратура, консумативи и инструментариум в областта на хирургия, ортопедия, анестезиология, операционно оборудване,кардиохирургия и инвазивна кардиология .Цел на фирмата е да се превърне в основен доставчик на консумативи за кардиохирургия и инвазивна кардиология по държавни поръчки за специализираните болници и медицински центрове в България.
2. Наименование на структурното звено, ако вашият обект представлява елемент от по-голяма система.
Фирмата разполага със собствена сграда и шоу-руум на площ от 1800 квадратни метра. Има и два големи склада за медицински консумативи, разположени в индустриални зони и с добър достъп - Цариградско шосе и до завод Електроника. Има и офиси - клонове в градовете Варна, Пловдив и Плевен.
3. Седалище
Основното седалище на фирмата е в София, на бул. "Йерусалим" 9, където е и главния офис на фирмата. Фирмата като цяло е ЕООД и има трима собственика, от които само един се занимава пряко с бизнеса на фирмата, другите двама са скрити акционери - чрез акции на офшорна фирма в Кипър. Това е така, защото двамата работят в държавни структури и поради закона за конфликт на интереси не могат пряко и официално да участват в регистрацията и управлението на фирмата.
4. Брой персонал ( в организацията и в структурното звено)
Централен офис - един управител и същевременно съсобственик, 12 служители.
Офиси - клонове - по 1 служител в Плевен, Пловдив и Варна.
Складове на фирмата - 2 на брой с по 3ма служители - един началник склад, един общ работник и един шофьор. Общ брой служители - 21 човека, от които 4ма ръководен персонал, 7 специалисти и дистрибутори, двама технически секретари и 8 човека обслужващ персонал - шофьори, общи работници. Фирмата използва външен доставчик на услуги за охрана на обектите - СОТ чрез оборудване и жива охрана на централния офис.
5. Входни производствени фактори и операционни ресурси на производствената система:
Система
Вход
Ресурси
Основна функция
Изход
Централен Офис
Специализирани Болници
Университетски болници
Консумативи за кардиохирургия, инвазивна кардиология
Зареждане на основните потребители с нужните им консумативи
Печелене на съответните тиргове за обществени поръчки
Офис във Варна
Специализирана Болница
Хирурзи
Хирургични отделения
Консумативи за инвазивна кардиология, консумативи за хирургия
Зареждане на основните потребители с нужните им консумативи
Увеличаване на общите печалби
Офис в Пловдив
Университетска Болница , Отделение по Ортопдеия, Отделение по инвазивна кардиология
Консуматив за инвазивна кардиология, консумативи за хирургия консумативи за ортопедияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Производствен процес на фирма, управление на операциите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.