Процес на набиране и подбор на персонал


Категория на документа: Икономика


Процес на набиране и подбор на персонал. Същност и етапи. Методи и техники за набор и подбор.

I. Процес на привличане и набиране на кандидати за работа

1. Определение

Набирането на човешки ресурси се изразява в установяване, търсене и привличане на потенциални квалифицирани кандидати, от които организацията може да подбере хора за определени работни места. Наборът се свързва с вземането на решения относно:

- изискванията на организацията за количество и качество на кандидатите;

- източниците на кандидати;

- каналите за набирането им;

Наборът формира една "банка" или база данни от потенциално пригодни кандитати. Чрез набора на персонал организацията се стреми да привлече най-подходящите за нея хора.

2. Цели на набирането на персонал:

* да се определят сегашните и бъдещи нужди от хора в съответствие с плановете за ЧР и анализ на труда;
* да се увеличи броят на потенциалните кандидати при по-малки разходи;
* да се осигури по-успешен подбор на изпълнители;
* да се намали вероятността набираните и подбрани кандидати да напускат организацията скоро след като са назначени;
* да се увеличи ефективността на организацията, производителността, мотивацията, справедливостта.

3. Етапи (процедури) на набирането

3.1. Определяне на изискванията за набор - обосновка на набора и уточнение на новите работни места, уточняване на количествения и качествен състав на кандидатите.

3.2. Съставяне на спецификация на длъжността - тази спецификация е документ, в който се уточняват: качествата, които трябва да притежава кандидатът; работно време; възнаграждения; почивни дни.

3.3. Привличане на кандидати - състои се в: проучване на силните и слаби страни на организацията, на длъжността или работното място; определяне на начините, по които хората търсят и избират работа; избор на източници на кандидати (външни и вътрешни източници); избор на канали за комуникация с тях.

Хората са склонни да избират своята длъжност според следните критерии:
> ще осигури ли тази длъжност и месторабота условия за удовлетворяване на техните потребности, интереси, надежди, очаквания и цели;
> отговаря ли тази длъжност на тяхната пригодност и готовност за упражняване на длъжността;
> с какво тази длъжност и месторабота ще съдействат за изпълнение на тяхната социална роля и тяхното социално положение;
> имат ли престиж и перспектива тази длъжност и месторабота.

Възможности за търсене на кандидати:
* Вътрешни източници:
* настоящи служители на организацията
* бивши служители
* бивши кандидати

Каналите, чрез които се набират вътрешни източници са вътрешна обява или устно съобщение.
* Външни източници:
* бюра по труда
* трудови борси
* университети и колежи
* професионални младежки съюзи
* обява в медиитеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Процес на набиране и подбор на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.