Привличане на персонал


Категория на документа: Икономика
Развиване на темата
"Привличане на персонал"

Ива Петрова Замфирова
фак.номер 101189
специалност Икономика на човешките ресурси
поток 165
гр.1633

1. Същност и елементи на дейността по привличане на персонал
Основни дейности по привличане на подходящи кандидати

1) Анализът на вакантната длъжност е систематичен процес, който предоставя информация за съдържанието на длъжността и изискванията към изпълнителя. Източници на информация за същността на длъжността са: наблюдението, длъжностната характеристика, ръководителят на звеното с вакантна длъжност, бивши и настоящи изпълнители на длъжността, общоприетите компетентности за оценка на трудовото изпълнение и др.

В резултат на анализа на длъжността се изготвя списък на ключови (задължителни) и желателни (препоръчителни) компетентности.

Ключовите (задължителните) компетентности се разделят на две групи:

- свързани с работата - тези, на които кандидатите трябва задължително да отговарят, за да изпълняват основните си задължения

- свързани с организацията - тези, на които трябва да отговарят кандидатите,за да се впишат в трудовата среда

Желателните (препоръчителни) компетентности се разделят също на:

- свързани с работата - тези, които дори да не ги притежава кандидатът, могат да бъдат омпенсирани с обучения

- свързани с организацията - тези, които са по-маловажни във връзка с вписването в организацията, но могат да бъдат компенсирани

2) Анализът на външния трудов пазар включва събиране и оценка на информация относно предлагането на работна сила с конкретна професионална компетентност за вакантната длъжност. Източници на информация са данни от статистическия институт, консултантски фирми, посреднически агенции за подбор на персонал, собствени информационни източници.
3) Анализът на вътрешния трудов пазар включва събиране и оценка на информация относно наличния персонал. За разлика от външния трудов пазар анализът на вътрешния трудов пазар се извършва с цел индикиране на подходящи кандидати за вакантната длъжност от организацията. Предимствата на вътрешния трудов пазар са:
- Мотивация на персонала
- Служителят познава организацията и организацията познава служителя
- Кратък процес на адаптация
- Спестени разходи за привличане и подбор
- Кратък период за заемане на вакантната длъжност
*Практиката показава, че обикновено 80% от ръководните длъжности в организацията са заемани от вътрешния трудов пазар, 20% от външния.

4) Анализът на международния трудов пазар е наложителен в зависимост от предмета на дейност на фирмата и от спецификата на вакантната длъжност.

Събраната от представените анализи информация се използва с цел разработване на реклама на вакантната длъжност. Основни елементи на обявата за вакантна длъжност са:
* Наименование на организацията
* Наименование на длъжността
* Основни задължения
* Основни изисквания към кандидатите за вакантната длъжност
* Основни предимства от работата в конкретната организация
* Необходими документи за кандидатстване
* Валидност на обявата
* Информация за контакт с организацията
В зависимост от избраната от фирмата стратегия за външен или вътрешен трудов пазар подготвената обява за вакантна длъжност може да бъде публикувана във:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Привличане на персонал 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.