Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение.


Категория на документа: Икономика


1. АНГЕЛОВ, Ангел Георгиев, 1944-

Основи на мениджмънта : [фундаментални учебни дисциплини] : учебник за дистанционно обучение / Ангел Ангелов. - София : Унив. изд. Стопанство, 2009. - 294 с. : със сх., табл. ; 29 см
2. АРМСТРОНГ, Майкъл

Основни техники на управление : [Ръководство] / Майкъл Армстронг ; [Прев. от англ.]. - Бургас : Делфин прес, 1994 (Ямбол : Абагар). - 617 с. : с табл., диагр., сх. ; 23 см. - (Библиотека Изкуството на бизнеса ; 11)
3. САВОВ, Веселин

Мениджмънт тренинг : Тестове с "ключовете" и интерпретация, Казуси с верните решения и комент. / Веселин Савов. - София : ВТМ РЕПРОТИМ, 1992. - 100 с. : с табл. ; 20 см
4. САВОВ, Веселин

Основи на управлението : [Учебник за студентите от УНСС - София] / Веселин Савов Иванов. - София : Унив. изд. Стопанство, 1996. - 309 с. : със сх., табл., диагр. ; 23 см

??

??

??

??

14

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Принципи и функции на управлението. Планиране. Организиране. Мотивиране. Контрол. Управленско решение. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.