Приложение на мениджмънта на баластните води за пристанище Ротердам


Категория на документа: Икономика


 Приложение на мениджмънта на баластните води

за пристанище Ротердам

Мариела Ю. Йовкова * и Магдалена Й. Димова **

*Факултет "Навигационен", спец. "ТУФП", IV курс

** Факултет "Навигационен", спец. "ТУФП", IV курс

Анотация:Разглеждат се мениджмънта на баластните води за пристанище Ротердам и няколко други алтернативни метода от страна на пристанищата, някои вредни морски организми ,конвенции и наредби свързани с управлението на баластните води.

Ключови думи: мениджмънт, баластни води, пристанище Ротердам

1. Въведение

Международното корабоплаване е едно от ключовите пътища за движението на организми между различните екосистеми.Те могат да бъдат : бактерии,микроби,малки безгръбначни,яйца,кисти и ларви на различни видове животни.Организми и патогени които се намират в баластните води и седиментите в баластните танкове имат значително икономическо и екологично влияние върху морското биологично разнообразие на много райони .Също така те могат да бъдат заплаха за човешкото здраве,разпространение на болести и организми които са опасни за хората.За разлика от някои форми на екологични катастрофи породени от корабите този проблем произлиза от активност присъща на работата на кораба.До този момент няма и един напълно задоволителен метод за предотвратяване на трансфера на организми в баластните води. За в бъдеще промени в дизайна на баластните танкове и кораба и други технологични разработки могат ефективно да се отнасят до това.До тогава ние трябва да направим всичко възможно да минимализираме рисковете.

Във връзка с това ИМО приема резолюция през 1973г.отностно изследване за "Ефекта на сдаването на баластните води съдържащи бактерия на епидемични заболявания''.През 1991г. придобиват формата на необвързващи правила и са приети през 1997г.като Резолюция А 868(20).

През 2004г. Асамблея на ИМО преразглежда Резолюция А868(20) и я приема като Конвенция- Интернационална конвенция за контрол и мениджмънт на корабните баластни води и седименти BWM -(1).Съгласно Конвенцията всички кораби в международния трафик трябва да управляват баластните си води и седименти на определен стандарт(Регламент В-3), според спецификите на корабния баластов план за управление на водите(Регламент (ЕО) B-1). Всички кораби също трябва да носят баластна книга за запис (Регламент (ЕО) B-2) и международен сертификат за управление на баластна вода. През 2011г.се приема Резолюция 206(62) отностно "Други методи за управление на баластните води" според наредба Б-3.7.През 2011 също се приема и МАРПОЛ - АНЕКС 2 ПРАВИЛО 5 за изграждането и оборудването на кораби, превозващи втечнен газ и вредни течни вещества (2).В Глава 2 е направена категоризация на вредните течни вещества - правило 6 при почистване или извършване на баластни операции.

2. Изложение

2.1 Морски организми

За разлика от нефтен разлив който може да бъде почистен,ефекта от внасянето на морски организми обикновенно е необратим.Изчислено е че повече от 7000 различни вида организми се пренасят по света в баластта на кораба всеки ден.На всеки 9 седмици морски организми нахлуват в нова околна среда някъде по света.Първите разпознати от учените признаци за чужди организми са след масовата поява на Азиатския фитопланктон algae Odontella в Северно море през 1903г.но чак през 70-те години научната общност обръща внимание по задълбочено. През втората половина на 80-те Канада и Австралия имали големи проблеми с чуждите организми и поставили въпроса на вниманието на Комитета на ИМО-MEPC. Изчислено е че стойността на икономическото въздействие върху риболовната дейност ,крайбрежната индустрия и други търговски дейности и ресурси прекъснати от чужди организми е близо 183 билиона $ на година само за САЩ. Следните организми показани в таблица 1 вече са създали вреди в околната среда.
Таблица 1
Наименование:
Произход:
Внесен в:
Въздействия:
1.North American Comb Jelly
Източния бряг на Америка
Черно море ,Азовско море и Каспийско море
Възпроизвежда се бързо при благоприятни условия .Храни се прекомерно със зоопланктон.Изчерпва запасите на зоопланктон изменяйки хранителната верига и функцията на екосистемата.Допринася значително за колапса на рибарството в Черно море и Азовско море през 90-те ,с масивно икономическо и социално въздействие.Сега представлява същата заплаха и за Каспийско море .
2.North Pacific Seastar

Северно Тихоокеанска морска звезда
Северна Австралия

Възпроизвежда се в голямо количество, достигайки пропорциите на "чума"в засегнатата екосистема.Храни се с миди,включително търговски ценните ръковина и стриди.
3.Asian Kelp

Северна Азия

Северна Австралия,Нова Зеландия,Западното крайбрежие на САЩ,Европа и Аржентина
Расте и се разпространява бързо както вегетативно така и чрез спори.Измества местните водорасли и морски живот.Променя хабитата,екосистемата и хранителната верига.Може да има ефект върху търговските запаси от миди чрез пространствена конкуренция и промяна на хабитата.
4.European Green Crab

Европейско Атлантическо крайбрежиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Приложение на мениджмънта на баластните води за пристанище Ротердам 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.