Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата.


Категория на документа: Икономика


Държавното регулиране трябва да вкара пазара в онова русло, което съответства на поставените цели - съхраняване и поддържане жизнената дейност на основата на удовлетворяване на растящите потребности на хората.

Пътят към ефективната и просперираща пазарна икономика ще бъде труден и дълъг процес. Добрата регулативна политика от страна на държавата в областта на конкуренцията сериозно би улеснила и намалила тези трудности по провеждането на радикалната реформа в националната икономика.

ЛИТЕРАТУРА

1. Улф, Чарлс - "Пазар или държавна намеса. Избор между две несъвършени алтернативи", ИПИ - 1995
2. http://wps.pearsoned.co.uk/ema_uk_he_sloman_econbus_3/18/4748/1215583.cw/
3. Савов, Ст., "Макроикономика", Тракия -М, 1999
4. http://www.tutor2u.net/economics/revision-notes/as-marketfailure-government- intervention-2.html
5. http://www.house.gov/jec/fiscal/tx-grwth/lindsey/lindsey.htm
6. Проф. Ковачев, Асен - "Управление на икономиката", Сиела - 2005

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Причини за намесата на държавата в пазарно ориентираните икономики. икономически функции на държавата. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.