Преобразуване на ресурсите в здравеопазването


Категория на документа: Икономика5. МАТЕРИАЛНИ Ресурси:

Материалните и нематериалните ресурси в здравния сектор са различни са отделните здравни единици, като най - често, тяхната наличност се определя от самата дейност на здравната организация. Така например, в организация, която е насочена към само към определени хирургически операции материалните ресурси са едни, а в организация, която е насочена към профилактика на здравето, ресурсите са други.

Нематериалните ресурси могат да включват различни болнични информационни системи, могат да бъдат програмни продукти и други, които здравното заведение притежава и използва в процесите на своята дейност.

Съвременното управление на ресурсите, от една страна, включва определена среда на функциониране на конкретната социално-икономическа структура за удовлетворяване на потребителското търсене, а от друга - съдържанието и формата, определящи системата на обслужване в здравния сектор.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:
1. Борисов, В., Стратегически здравен мениджмънт философия и практика, ФИЛВЕСТ, 2006
2. Борисов, В., Здравен мениджмънт с основи на здравната политика С., ФИЛВЕСТ, 2003
3. Ново обществено здравеопазване том І С., 1998 г.
4. Борисов, В. Здравна политика и мениджмънт С. 1998.

??

??

??

??

3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преобразуване на ресурсите в здравеопазването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.