Преобразуване на ресурсите в здравеопазването


Категория на документа: Икономика


* Времето не може да се краде или купува;

* Времето е измамен ресурс;

* Бюджет на времето - разглежда се на различни нива /регионално, институционално и др./. Има своята ясна структура.

Методите за изучаване на времето като ресурс са:

* Хронометраж - извършва се от специално назначено лице, което волно или неволно променя естествения разход на времето;

* Фотография на времето;

* Интервю

Основните задачи, които си поставя времето като ресурс са:

* Оразмеряване;

* Определяне бюджета или структурата на работното време;

* Контрол и мониторинг;

4. ЧОВЕШКИ Ресурс

Човешките ресурси на здравното заведение се представят както от широк спектър професионалисти: лекари, стоматолози, мед. Сестри, здравни мениджъри, фармацевти, диетолози, социални работници, икономисти, юристи, така и от пациентите.

Пациентите се разглеждат като ресурс на входа, чието първоначално състояние може да се видоизменя в съответен резултат. Например: болестта да се предотврати или излекува, да се укрепи здравето в максимална степен, чрез рехабилитационни дейности и т.н.

Липсата пък на специалисти в дадена област може да обуслови липсата на съвременни технологии за здравно обслужване и обратно. Така липсата или недостигът на кинезитерапевти, социални работници или психолози в здравеопазването, пряко обуславя липсата на съвременни рехабилитационни, социално-профилактични и психопрофилактични технологии в нашето здравеопазване. Това безспорно влияе върху крайния резултат от здравеопазната дейност /изхода на системата/.

До 1990 г. в здравната система осигуреността с медицински персонал на 100 000 население беше сравнително добра: 329 лекари, 70 лекари по дентална медицина, 621 медицински сестри и 87 акушерки. През 2007 г. осигуреността с лекари в България е 36,5%, а с лекари по дентална медицина - с 8,4%. Броят на медицинските сестри е намалял почти наполовина. Съотношението лекари/медицински сестри през 2006 г. у нас е 1:1, докато в страните от ЕС е 1:2,26. (фиг.1 и фиг.2)

Таблица №1: Медицински персонал в лечебните заведения в България 2009-2011г.

Година
Лекари
Дентални лекари
Мед. Специалисти па здравни грижи и лица, завършили медицински колеж
2009
27 988
6 493
48 099
2010
27 977
6 355
47 468
2011
28 411
6 655
47 427
Източник: НСИ, Здравеопазване; 2012г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преобразуване на ресурсите в здравеопазването 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.