Предмет на общата теория на икономиката


Категория на документа: Икономика


НЕДОСТАТЪЦИ НА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯТА

-увреждане на здравето поради едностранно физическо или умствено натоварване на организма
- трудности за приспособяване на работното място
-отчуждаване на хората
- зависимост на работниците един от друг (загуба на самостоятелност) загуба на индивидуалност при конвейрното и кооперативно производство

- Еднообразието и монотонността на извършените операции води до загуба на удовлетвореността от труда и намаляване на извършените операции.

ВЪЗПРОИЗВОДСТВЕН ПРОЦЕС

Дефиниции - система от връзки и отношения между субектите на стопанския живот, осигуряващи обвързаността между фазите на икономическия процес - производство,разпределение, развитие и потребление.

Развива се в два аспекта:
- хоризонтално - в следствие от разделението на труда между икономическите агенти, упражняващи еднакви или сродни дейности и обвързани с движението на сходни крайни продукти.

- вертикално - разделение на труда, при което специализацията на стопанските субекти е по сфери на дейности, дефинициране като производство, обслужващи цялостна производствена верига в рамките на различни отрасли. Общото движение на стоките и услугите.
пример: за да стигне храната до крайния потребител, някой я произвежда, друг я доставя, а трети продава на крайния потребител.

Форми на организация на възпроизводственния процес

Натурално стопанство - ......

Стоково стопанство
а. просто стоково производство ( С-П-С)
Б. капиталистическо производство (П-С-П)

Предприемачеството - белег на стоковото стопанство и функция на собствеността.

* П - производство ; С- стопанство

СОБСТВЕНОСТ

Предпоставка за стопанско поведение - отношението на хората по повод дадена вещ,
Движеща сила на пазарната икономика -

Дефиниция - икономическо отношение, което включва отношение на субекта към вещта и отношение между хората по повод присвояване на вещите и обективните условия на производството.

ФОРМИ НА ПРОЯВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

Присвояване - по-широко понятие от собствеността и не напълно - тъждествено с нея тъй като се изявява като присвояване

Владеене

Разпореждане

Ползване

ВИДОВЕ СОБСТВЕНОСТ

- Частна собственостСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Предмет на общата теория на икономиката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.