Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


Община П.Тръмбеш
-0,77
Община Свищов
0,35
Община Стражица
-0,63
Община Сухиндол
-0,04
Абсолютен сбор
{ 6,22 }


5. Определяне на интегралните коефициенти на структурно различие.

Извършва се по формула (4).

Необходимите междинни величини за определяне на коефициента са поместени в таблица 3 - квадратите на относителните дялове и техните сборове за всяка година поотделно и в таблица 4 - квадратите на структурните разлики и техните сборове за съответните сравнявани години.
Квадрати на относителните дялове за определяне коефицента на структурното различие за населението на Б-я през 2001/2011г.

Населено
място
Години

2001
2011
Община В. Търново
952,34
1128,96
Община Г.Оряховица
328,33
327,61
Община Елена
14,98
13,69
Община Златарица
2,82
2,89
Община Лясковец
28,2
27,04
Община Павликени
113,85
86,49
Община П.Тръмбеш
40,58
31,36
Община Свищов
264,03
275,56
Община Стражица
31,7Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.