Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


9,3
Община П.Тръмбеш
6,37
5,6
Община Свищов
16,25
16,6
Община Стражица
5,63
5,00
Община Сухиндол
1,24
1,2
OБЩО
100%
100%


Графично изобразяване на структурата на населението на областта за 2001-2011година.

Извършено е с помощта на графичния редактор на MS-Excel.

2.Графично изобразяване на структурата на населението на областта за 2001-2011година в проценти.

3. Определяне на структурните разлики.

Структурните разлики за съответните относителни дялове са изчислени по формула (2). Направени са сравнения на двете години - 2001/2011 г.

Резултатите от изчисленията са поместени в таблица 2.

4.Определяне на абсолютния сбор на структурните разлики.

Извършва се по формула (3). Резултатите са поместени в последния ред ( абсолютен сбор) на таблица 2.

Таблица 2
Структурни разлики на населението в Б-я 2001/2011година
Структур. р - ки
Населено място
2011/2001
Община В. Търново
2,74
Община Г.Оряховица
-0,02
Община Елена
-0,17
Община Златарица
0,02
Община Лясковец
-0,11
Община Павликени
-1,37Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.