Преброяване на населението


Категория на документа: Икономика


Заключение:
НЯКОИ ИЗВОДИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
От извършеното дотук могат да се направят следните изводи:
1. Населението на България като цяло е намаляло.
Причините затова биват няколко:
-ниска раждаемост
-емигриране на населението
-висока смъртност
Ниската раждаемост е породена от липсата на средства за нормален живот,поради икономическата криза у нас.Емигрирането на населението-търсене на по- високи доходи извън България.Високата смъртност се дължи отново на средствата ,които не стигат за лечение на населението.
2.За да се увеличи отново населението на България, трябва да се стабилизира икономиката на страната.Ще се увеличат доходидте на населението, миграцията ще намалее,раждаемостта ще се увеличи и т.н.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аркадиев, Д. Статистика. Ст.Загора, 2007.
2. Закон за статистиката, ДВ, бр.57, 1999.
http://www.nsi.bg/
http://www.nsi.bg/bg/content/3077/
HTTP://WWW.XOTSPOT.COM/2011/04/CENSUS-RESULTS-2011.HTML

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Преброяване на населението 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.