Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист


Категория на документа: Икономика


20 Трудоустрояване - бременност
21 Санаторно-курортно лечение поради общо заболяване
22 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО
23 Санаторно-курортно лечение поради трудова злополука по чл.55, ал.2 от КСО
24 Санаторно-курортно лечение поради професионална болест
25 Придружаване на дете до 3-годишна възраст в болнично заведение
26 Придружаване и гледане на дете до 18-годишна възраст
27 Придружаване и гледане на болен над 18-годишна възраст.
ЗАБЕЛЕЖКА :
1.
Чл.55 от КСО:
ал.1: Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод
на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност.
ал.2: Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от
работното място до:
а) основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
б) мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
в) мястото за получаване на възнаграждение.
2.
Острите професионални отравяния се кодират като трудови злополуки, а хроничните професионални отравяния
като професионални болести.


Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.