Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист


Категория на документа: Икономика

дата


Решение ТЕЛК/ НЕЛК
БЕЛЕЖКИ : ...................................................
ЛЕКАР
...................................................................
ЧЛЕНОВЕ НА ЛКК
/вярното се отбелязва с Х/
...................................................................
...................................................................
Вид ЛКК ...................................................
...................................................................
1. ............................ ..................
...................................................................
2. ............................ ..................
3. ............................ ..................
фамилия
подпис/печат
УИН: 2345123
Издаден на:
Дата 13.05.2013
Забележка: При трудова злополука, копие от първичния болничен лист се изпраща в 3-дневен срок на ТП на НОИ.
НОИ-МЗ № 606

СПИСЪК НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ
съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване /КСО/ и Наредбата за медицинската експертиза /НМЕ/
ПРИЧИНИ ЗА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ:
Код
01 Общо заболяване Х
02 Професионална болест
03
04 Злополука - трудова по чл.55, ал.1 от КСО
05 Злополука - трудова по чл.55, ал.2 от КСО
06 Злополука-не трудова
07 Изследване поради общо заболяване
08 Изследване поради трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО
09 Изследване поради трудова злополука по чл.55, ал.2 от КСО
10 Изследване поради професионална болест
11 Бацило /паразито/ носителство
12 Карантина
13 Аборт
14 Бременност
15 Майчинство
16 Трудоустрояване - общо заболяване
17 Трудоустрояване - трудова злополука по чл.55, ал.1 от КСО
18 Трудоустрояване - трудова злополука по чл.55, ал.2 от КСО
19 Трудоустрояване - професионална болестСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Правна уредба и осигурителноправно значение на болничния лист 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.