Практическа задача 1


Категория на документа: Икономика


-10,5
22,3
34,7
28,7
-4,8
2,5
-8,2
-9,8


Като цяло през 2005 г. тенденцията при притока на нови поръчки в Чехия бележи ръст, като само през второто тримесечие на годината прогнозата е отрицателна - спад до -0,3 процентни пункта. През останалите тримесечия на годината се наблюдават оживление и ръст в притока на поръчки като в края на годината има увеличение на показателя до 13,8 пункта, което показва едно добро развитие на промишлеността в страната през разглеждания период.

През първото тримесечие на 2010 г., бизнесът очаква влошаване на икономическото състояние, като се прогнозира спад на поръчките с 10,5 процентни пункта. След това нещата се стабилизират, като в края на годината прогнозираните от бизнеса нива на поръчките бележат значително увеличение - Q38 - +34,7 и Q49 - +28,7 пункта.

Не така стоят нещата през 2012 г., като през първото тримесечие на годината прогнозата за притока на поръчки е отрицателна величина - очаква се спад до -2,0 процентни пункта. През второто тримесечие на годината се наблюдава макар и малка, положителна прогноза за нарастване на показателя с 6,0 пункта. През последните две тримесечия на годината фирмите в Чехия очакват доста по-неблагоприятно развитие на икономическата среда, като прогнозите им са за намаляване на поръчките - съответно -16,0 и -27,0 процентни пункта за Q3 и Q4.

И при новите поръчки Чехия има предимство пред Германия, като и за трите разглеждани периода страната има по-добри стойности на показателя. През 2005 г. се наблюдава покачване на притока на нови поръчки в Чехия средно до 9,5 процентни пункта. Ситуацията в Германия е по-различна - и там се наблюдава нарастване на притока на поръчки до 4,3 пункта, но тази стойност е близо наполовина на същата в Чехия. След кризата, през 2010 г., ситуацията в Германия драстично се променя. Настъпва оживление в бизнеса, за което сочат и прогнозите за притока на нови поръчки - увеличение до +30,25 процентни пункта. Ситуацията в Чехия също е обнадеждаваща - там също се регистрират прогнози за увеличение на новите поръчки до близо +25 пункта. През 2012 г. отново следва негативна тенденция в развитието на промишлеността и в двете страни, като през четвъртото тримесечие на годината спадът в притока на нови поръчки в Чехия е -9,8 пункта, а този в Германия е доста по-значителен - (-27) пункта. След краткото оживление през 2010 г., икономическата обстановка и в двете страни значително се влошава.

Източници:

1 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database

2 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
3 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
4 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
5 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
6 Четвъртото тримесечие
7 Източник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
8 Трето тримесечие
9 Четвърто тримесечие
??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практическа задача 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.