Практическа задача 1


Категория на документа: Икономика


2010Q2
2010Q3
2010Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
New orders in recent months
Germany (until 1990 former territory of the FRG)
-0,3
-3,3
9,7
11,0
14,0
47,0
31,0
29,0
-2,0
6,0
-16,0
-27,0


През първите две тримесечия на 2005 г. балансовият показател Приток на нови поръчки в Германия бележи спад, съответно до -0,3 и -3,3 процентни пункта. През следващите две тримесечия на годината се наблюдават оживление и ръст в притока на поръчки като в края на годината има увеличение на показателя до 11,0 пункта.

Две години след кризата от 2008 г., се забелязва значително увеличение на притока на поръчки в страната. Икономиката започва да се съвзема и през второто тримесечие на 2010 г. можем да видим доста оптимистична прогноза на бизнеса по отношение на притока на поръчки, като показателят се покачва до 47,0 процентни пункта. В края на годината прогнозата все още е положителна - със стойност 29,0 пункта.

След раздвижването на промишлеността през 2010 г., се наблюдават значително по-ниски стойности на показателя през 2012 г., като през първото тримесечие на годината прогнозата за притока на поръчки е отрицателна величина - очаква се спад до -2,0 процентни пункта. Към края на годината - Q46 - фирмите, опериращи в промишлеността на Германия, очакват още по-неблагоприятно развитие на икономическата среда, като прогнозите им са за намаляване на поръчките - (-27,0) процентни пункта, което е и индикатор за влошаване на икономическия климат в страната през следващата година.

3.2 Субективна оценка за притока на нови поръчки в Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.
Таблица 67: Нови поръчки през последните месеци в Чехия (процентни пункта)
INDIC
GEO/TIME
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
New orders in recent months
Czech Republic
10,1
-0,3
14,1
13,8Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практическа задача 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.