Практическа задача 1


Категория на документа: Икономика


82,6
81,4
82,0


Както можем да видим от данните, представени в Таблица 2, през първите три тримесечия на 2005 г. нивото на използване на производствените мощности в Чехия се движи стабилно в интервала между 86,0 до 86,6 %, като в последното тримесечие се забелязва лек ръст в този показател - до 87,5 %.

След настъпването на икономическата криза от 2008 г., през първите две тримесечия на 2010 г. се наблюдава по-нисък процент на използване на производствените мощности, спрямо същия период през 2005 г. - 77,0 - 77,8 %. През следващите две тримесечия на годината можем да забележим ръст от около 4-5 %, съответно 81,9 % и 82,5 % за вторите две тримесечия на 2010 г., което е индикация, че икономиката е започнала да се съвзема и раздвижва след икономическата криза.

През 2012 г. нивото на използване на производствените мощности остава близко до това от 2010 г. През първото тримесечие на годината нивото на показателя е най-високо - 83,1 %, като през второто и третото тримесечие следва лек спад - съответно 82,6 % и 81,4 % и повишаване до 82,0 % през четвъртото тримесечие на годината.

2. Субективна оценка за портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) в Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.

Таблица 33: Осигуреност на производството с поръчки в Германия (месеци)
INDIC
GEO/TIME
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
Duration of production assured by current order-books (months)
Germany (until 1990 former territory of the FRG)
2,7
2,7
2,6
2,6
2,3
2,5
2,7
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8

2.1. Субективна оценка за портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) в Германия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.

Осигуреността на производството с поръчки в Германия се запазва на относително еднакво равнище през целия разглеждан период. През 2005 година нивото се движи между 2,6 и 2,7 месеца.

По-значително намаление на осигуреността на производството с поръчки се наблюдава в следкризисния период през 2010 г. Тогава, вследствие на влошената икономическа обстановка, особено през първите две тримесечия на годината, поръчките в страната са на едно по-ниско равнище - Q1 - 2,3 месеца и Q2 - 2,5 месеца, като към края на годината обстановката в страната започва да се нормализира и осигуреността на производството с поръчки се покачва до 2,8 месеца.

През цялата 2012 г. осигуреността на производството с поръчки в Германия е на ниво 2,8 месеца, което е индикатор за стабилизирането на икономическата обстановка в страната, тъй като поръчките са достигнали и дори надвишават стойностите си от предкризисния период през 2005 г.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практическа задача 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.