Практическа задача 1


Категория на документа: Икономика
ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА № 1

ПО КОНЮНКТУРА И ПРОГНОЗИРАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ
НА ТЕМА:
Субективни показатели за динамиката на икономическата активност. "Бизнес анкети и качествени показатели като обект на конюнктурните проучвания"

УНСС
София

2013 г.

Съдържание:

1. Субективна оценка за използването на производствените мощности в Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.............................................................стр. 4
1.1. Субективна оценка за използването на производствените мощности в Германия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г. ................................................стр. 4
1.2. Субективна оценка за използването на производствените мощности в Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г. ......................................................стр. 5

2. Субективна оценка за портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) в Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г...........................стр. 6
2.1. Субективна оценка за портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) в Германия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г....................................стр. 6
2.2. Субективна оценка за портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) в Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г..........................................стр. 7

3. Субективна оценка за притока на нови поръчки в Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г...............................................................................................стр. 8
3.1. Субективна оценка за притока на нови поръчки в Германия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.......................................................................................................стр. 8
3.2. Субективна оценка за притока на нови поръчки в Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г..........................................................................................................стр. 9

4. Сравняване динамиката на субективните оценки между Германия и Чехия за избраните години............................................................................................стр. 10
4.1. Сравняване на използването на производствените мощности между Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.............................................................стр. 10
4.2. Сравняване на портфейла на поръчките (осигуреност на производството с поръчки) между Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.................стр. 11
4.3. Сравняване на притока на нови поръчки между Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г............................................................................................стр. 13

5. Източници.......................................................................................................стр. 14

1. Субективна оценка за използването на производствените мощности в Германия и Чехия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.

1.1 Субективна оценка за използването на производствените мощности в Германия през 2005 г., 2010 г. и 2012 г.
Таблица 11: Ниво на използване на производствените мощности в Германия (%)
INDIC
GEO/TIME
2005Q1
2005Q2
2005Q3
2005Q4
2010Q1
2010Q2
2010Q3
2010Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Практическа задача 1 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.