PR в организациите. Създаване на PR отдел. Наемане на външна консултантска фирма.


Категория на документа: Икономика


Всяка една организация сама решава каква точно да бъде структурата на отдела, който се занимава с въпросите на комуникацията. Обикновено в тези отдели съществуват редактори, който се занимават с подготвянето на информационните материали, независимо дали са определени за външни или за вътрешни публики. Част от служителите държат непрестанна връзка с медиите, друга група работи по реализацията на специалните събития.

Изброеното не посочва всичките практически случаи. Съществуват организации, в които в отделите има специалисти отговорни за комуникациите с точно фиксирани публики, в тях работят също оформители на текстове, дизайнери, фотографи и други. В някои специални случаи се разделят и медийните отговорници - един работи с печатни издания, друг с електронните медии, трети се занимава с Интернет - комуникациите. В многонационалните компании съществуват и специалисти, които поемат служебни ангажименти в различни географски региони. По принцип, големината и структурата на ПР отделите е въпрос на потребности, възможности и специфика на организация.

В последните години практиката наложи успешно на пазара специализирани консултантски фирми, към които организациите се обръщат често за съответните услуги. Тази консултации са свързани с различни проекти. Съществуват и специализирани фирми, които работят по конкретен случай или повод.

Причините, заради които организациите наемат консултантски фирми не са еднотипни и са много: липса на опит, отдалеченост от информационните и комуникационни центрове, много клиенти, външната консултантска фирма разполага с опитни специалисти, нужда от тясно специализирани услуги. Съществено значение има и обективността, която понякога е непостижима от собствените служители.

Комуникацията се явява неделим и естествен елемент от съвремието на гражданското общество. Единствено, когато човешките общности са добре информирани, те може да проявят справедливост и мъдрост в отношенията си към личности, организации, институции.

Съществено за съвременните организации е организирането на активен диалог и хармонизиране на интересите на фирмите с тези на хората, с които взаимодействат. Така се формира съпричастие и доверие към дейността и надеждна репутация, уважение и доброто име.

ПР е съществен елемент от комуникационните политики на организациите. Не напразно, пъблик рилейшънс през последните години добива огромна популярност и вече започва да се прилага все повече.

Използвана литература:
1. Кътлип, Ск., Сентър, Ал., Бруум, Гл., Ефективен Пъблик Рилейшънс, Хеликон, 2003
2. Маринов, Р., Пъблик рилейшънс - технология и практика, С., 2005
3. Оксли, Х., Принципи на пъблик рилейшънс, Делфин прес, Б.,2003
4. Райков, З., Общественото мнение и пъблик рилейшънс. - В: Обществена комуникация, 2008.
5. Христов, Ал., ПР Практика: Работа с агенция, Хеликон, 2007

??

??

??

??

7

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
PR в организациите. Създаване на PR отдел. Наемане на външна консултантска фирма. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.