Поведение на фирмите при различен тип конкуренция


Категория на документа: Икономика


ТЕМА: ПОВЕДЕНИЕ НА ФИРМИТЕ ПРИ РАЗЛИЧЕН ТИП ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ (РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА КОНКУРЕНЦИЯ)

І. СЪВЪРШЕНА КОНКУРЕНЦИЯ

А. Условия за съществуване:

1. Наличие на голям брой дребни продавачи / купувачи (А. Смит - "атомизирана пазарна структура"), при което никой не може да влияе върху пазарните условия (количество и цена). Всяка фирма приема пасивно пазарната цена, т.е. тя е "price-taker".

2. Произвежда се напълно еднороден (хомогенен) продукт.

3. Няма бариери за влизане и излизане от отрасъла (пазара)

4. Всички имат пълна информация за пазарните условия (чрез цените)
* Произвежда се при

MR = MC, където

MR = ∆ TR / ∆ Q

MC = ∆ TC / ∆ TP (∆ Q)

Б. Графичен израз

В. Обобщение: Кривата на пазарно търсене е съвършено еластична (хоризонтална права, успоредна на абсцисната ос) - пазарът може да приеме всяко количество продукция на фирмата по формиралата се пазарна цена. Фирмата може да реагира само чрез оптимизиране на произвежданото количество продукция (снижаване на производствените разходи).

* Крива на предлагането на фирма-съвършен конкурент: част от кривата на МС над кривата на AVC

* Размерът на печалбата (загубата) зависи от разликата между пазарната цена (р) и средните съвкупни разходи (АТС).

Г. Модели на съвършена конкуренция

* Икономическа печалба

* Загуби

* Нулева икономическа печалба ("break-even point")

ІІ. Несъвършена конкуренция

А. Условия за съществуване

1. Ограничен брой продавачи / купувачи, които имат възможност да влияят върху пазарните условия (количество и цена)

2. Произвежда се (по принцип) нееднороден продукт - възможност за проявяване на потребителски предпочитания

3. Съществуват бариери за влизане в отрасъла (пазара)

* Видове бариери:

А. Естествени
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Поведение на фирмите при различен тип конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.