Потребление и рециклиране на материалите


Категория на документа: Икономика


ПУ" ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ " - ПЛОВДИВ ФИЛИАЛ " ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ " - КЪРДЖАЛИ

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ЛОГИСТИКА

НА ТЕМА :

ПОТРЕБЛЕНИЕ И РЕЦИКЛИРАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ

Изготвил:

Спец." Стопанско управление"

Фак. №

Съдържание:

I. Потребление.

1. Същност. Видове потребности.............................................стр.3

2. Обем и структура на производственото потребление......стр.3
2.1.Измерители.......................................................................стр.4
2.2. Фактори, влияещи върху обема и структурата на производственото потребление.........................................стр.4

3.Проблеми при потреблението на материалите ................стр.5

II. Рециклиране.

1. Същност и значение. ..........................................................стр.5

2. Рециклирането на вторични материали ........................стр.5
2.1.Регенериране на полезните компоненти ......................стр.5
2.2. Производство на съпътстващи продукти от получените отпадъци.......................................................................стр.6
2.3. Преработка на отпадъците...................................... стр.6
2.4. Повторно използване на продуктите в същия вид......стр.7
2.5. Депониране.............................................................стр.7
2.6. Методът "студено рециклиране"................................стр.8

3. Класификация на вторичните матерални ресурси..........стр.9

4. Регулатори и програми за рециклиране по изискванията на Европейския съюз......................................................... стр.9
4.1. Регулаторите, които България използва в процеса на рециклиране................................................................. стр.9
4.2. Финансиране по програми на ЕС...............................стр.10

5. Заключение...............................................................стр.10

6. Използвана литература...............................................стр.10Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Потребление и рециклиране на материалите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.