Портфолио по мениджмънт на качеството на образованието


Категория на документа: Икономика


 ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ

"Епископ Константин Преславски"

Педагогически факултет

КУРСОВА РАБОТА

по

Мениджмънт на качеството на образованието

Тема: Портфолио на мениджмънт на качеството на образованието

Изготвил: Проверил:

Магистърски курс:
Управление на образованието
Задочна форма
Фак. N

Шумен 2013

ПОРТФОЛИО

ПО МЕНИДЖМЪНТ НА КАЧЕСТВОТО

НА ОБРАЗОВАНИЕТО

На

Фак.N

Специалност: Управление на образованието

Магистърски курс, задочна форма

Задача 1
Обяснете същността на качеството с 10 думи: философска характеристика на обектите, мяра, планиране, контрол, стртегия, иновации, стандарт, ефективност
Обяснете същността на качеството с 5 думи: степен на удовлетворяване на
нуждите на потребителя от продукта
Обяснете същността на качеството с 3 думи: планиране, категория, резултати

Задача 2
Напишете есе една страница на тема "Качеството на образованието в България между индивидуалността и прямотата и принадлежността към обществото"

Един от основните проблеми за оцеляване в глобализирания световен пазар е качеството. Много- аспектен проблем, отнасящ се до всички взаимоотношения и връзки- икономически, социални, политически, културни в променяшия се свят. Въпросите, свързани с качеството са постоянна тема. Това е закономерно, след като на изхода на всяка система се прави качествена оценка на "продукта" и от нея зависи неговият бъдещ път и реализация. В сферата на образованието крайният продукт е интелектуален. Резултата е на духовно призводство и поради това е трудно измерим и оценяван.

На въпроса, какво е качество, има множество отговори от различни гледни точки. Още Аристотел от философска гледна точка определя качеството като "видове отличие", като "преобладаващ видов признак, който отличава дадена същност в нейното видово своеобразие от другите същности, принадлежащи към този род".Качеството включва определени свойства, чрез които се проявяват определени страни на качеството. Чрез свойствата се осъществявя взаимодействието с околната среда. Комбинацията от свойства на даден обект осигурява едно или друго качество.

Независимо колко са определенията, качеството е съвкупност от свойства на определен продукт, които осигуряват неговата способност да удовлртворява определени потребности в съответствие с неговото предназначение. Въпросът за качеството, пренесен на плоскостта на образованието, може да се сведе до това, къде и по какъв начин да се определя и оценява крайният продукт, кои са факторите, от които зависи качеството и какви са проблемите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Портфолио по мениджмънт на качеството на образованието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.