Портфолио анализ


Категория на документа: ИкономикаЮЗУ "НЕОФИТ РИЛСКИ"
Гр.БЛАГОЕВГРАД
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

НА ТЕМА :
ПОРТФОЛИО АНАЛИЗ

Изготвил: Проверил:.........................
1.Кристина Шавкова-11150321109 /Проф.Д-р Миланов/
2.Симона Тодорова-11150321110
3.Фатма Мезин-11150321117
4.Надя Борисова-11150321120
5.Виолета Доудурова-11150321122
Спец."Икономика"
II курс

Съдържание

1.Анализиране на портфолио.........................................................................стр.3
2.Оптимизационни функции на портфолио...........................................................................стр.3
3.Конструктивни примери на портфолио..........................................................................стр.5
3.1.Пример за ефективна граница...........................................................................................стр.5
4.Портфолио селекция и непоносимост към риска.....................................................................................стр.8
4.1.Пример за оптимално рисково портфолио......................................................................................стр.9
5.Спецификация на ограниченията................................................................стр.12
5.1 Линеини уравнения на ограничението.............................................................................стр.15
5.2Определяне на допълнителни ограничения.................................................................................стр.18
6.Активна възвръщаемост и проследяване на грешна ефективна граница.....................................................................стр.20

1.Анализиране на портфолио

Портфолио мениджърите концентрират усилията си върху постигане на възможно най-добро съгласуване между риск и възвращаемост. За портфолиа, създадени за конкретен набор от активи, профилът риск/възвращаемост варира при самото съставяне на портфолиото.

Портфилиа, които увеличават възвращаемостта, вземайки под внимание риска, или напротив, намаляват риска за дадената възвращаемост, се наричат оптимални. Оптималните портфолиа определят линия на плоскостта риск/възвращаемост наречена ефективна граница.

Едно портфолио също така да трябва да отговаря на допълнителни изисквания , за да бъде взето под внимание.

Различните инвеститори имат различни нива на поносимост на риска. Избирането на подходящото портфолио за конкретен инвеститор е труден процес. Портфолио мениджъра може да ограничи риска, свързан с дадено портфолио заедно с ефективната граница с частично инвестиране в нерискови активи. Определянето на линията на разпределяне на капитала и откриването къде финалното портфолио съвпада с тази линия, ако въобще е възможно, е функция на :
* Профилът риск/възвращаемост на всеки актив;
* Нерисковият стандарт;
* Нивото на заемане;
* Нивоно на непоносимост към риска, характеризиращо даден инвеститор.

Финансово инструменталния софтуер включва набор от портфолио оптимизационни функции, проектирани да се намери портфолиото , което най-много да отговаря на изискванията на инвеститора

2.Оптимизационни функции на портфолиото

Оптимизационните функции на портфолиото спомагат на портфолио мениджърите при създаване на портфолиа, които оптимизират риска и възвращаемостта.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Портфолио анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.