Полъх на песимизъм в Англия


Категория на документа: Икономика


Полъх на песимизма в Англия

Индустриалния преврат и проблеми пред Англия

Края на 18 и нач. нач на 19в. в Англия "манифактурния стадий на производство за Англия завършва и на негово място идва машинното производство:
1. проблем: "проблемът за парите"
Отмяна под натиск на наполеоновите войни на златния стандарт, което води до:
- бързо печатане на книжни пари, обезценяване на парите, покачване на златото, нарастващи военни разходи за с-ка на печатането на пари, нарастване на вътрешния кръг
2. проблем: "Проблемът със зърното и изхранване на населението"
- Англия от износител на зърно се превръща във вносител, приемане на т.н. "Житни закони" - високи мита, населението нараства 35%, високите мита на зърно довеждат до покачване вътрешните цени на хляба

Положението в Англия

1. Безредие във финансите; 2. Нарастващ държавен вътрешен дълг; 3. Нарастващо население и проблеми с неговото изхранване; 4. Разтроен пазар, вследствие на водените войни с Наполеон.
На фона на тази мрачна картина и като отговор на нарасналата необходимост от решаване на тези противоречия се появява фигурата на Дейвид Рикардо.

Дейвид Рикардо

Един от най - известните последователи на Адам Смит, който по право се счита за един от дълбоко мислещите и сериозни учени в цялата ик. история. Ползва се с изключително добрата репутация, че може бързо да заеме пари и за няколко години да стане богат човек. Рикардо е забогатял от борсови операции теоретик. Крупна фигура на Лондонския борсов и финансов свят. Рикардо е икономиста на буржоазната политическа икономия в епохата на индустриалния преврат.

Начало на политическата икономия и данъчно облагане 1817г.

Принос на Рикардо
1. Възприемането на един единствен ръководещ принцип - за определяне на стойността от труда(р. вр.) и успешен опит да изгради цялата своя наука.
2. По - пълно и по - ясно изясняване на социално класовата структура на буржоазното общество.

Конкретни възгледи за:

Трудова теория на стойността
Стойността се определя от:
- кол. труд, изразходвано за производството на стока
- времето, което изминават стоките за да попаднат на пазара.
Само там става оценката на различните видове труд. Първото условие една стока да има стойност и цена е тя да бъде полезна. Следователно, Рикардо разглежда труда като мярка на стойността.

Разменната стойност е под влияние на:
- кол. труд, необходим за производството на стоките
- оскъдността на стоките
Има стоки, на които се определя само от тяхната оскъдност или рядкост - картини, древни монети, статуи т.е редки, оскъдни стоки.

За ик. либерализъм
Рикардо не доживя до това време, но неговите ученици са защитници на свободната търговия наричащи се "freetrader", но винаги е защитник на либералните идеи:
Книжните пари Рикардо разглежда в 4 аспекта:
- нямат стойност - не са мярка на стойността - заместители на истинските пари - покупвателната им сила зависи от златото, което те представляват.
Следователно, повишаването на пазарната цена на златото, изразена в тези книжни пари е резултат и проява на обезценката на тези пари.

Разпределението на доходи:

Рентата
- е цена, която земеделеца плаща на земевладелеца за ползване на природната сила на земята. Рентата е разлика м-у пазарната цена на продукта на земята и издръжките за неговото производство, вкл. печалбата за капитал".
- има тенденция постепенно да нараства, продиктувана от нарастване на населението.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Полъх на песимизъм в Англия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.