Политики и инструменти


Категория на документа: Икономика


Първият е старият подход на "избраните млади таланти" - фирмите набират високо квалифицирани кадри, обикновено директно от студентската скамейка, и след това ги обучават много активно за определен период. Тези хора преминават през различни отдели и изпълняват конкретни задачи. Предимството на този подход е, че произвежда хора с наистина висока квалификация. Но опитът в големи фирми доказа, че 60% от хората, започнали да работят в тях след завършване на магистърска програма, напускат година по-късно и инвестицията в тях не се възвръща.

За да се предпазят, някои компании предпочитат други фирми да направят първоначалното обучение и набират само хора с квалификация и поне две-три години професионален опит. По този начин те се сдобиват с хора с опит и експертни познания. При този подход ударението е върху привличането на таланти и след това върху задържането им чрез предлагане на подходящи условия.

Вторият по-успешен подход е свързан с отличниците, с талантливите и амбициозни служители. При него се взимат хора, които работят във фирмата от три-четири години и вече са квалифицирани. Тези хора обикновено са на възраст между 28 и 35 години. За тях се прави специална програма, която включва преминаване през различни отдели.

Третият подход, който "Делойт" предлага, е фокусиран върху нуждите на бизнеса и хората вътре в организацията, а не върху привличането отвън и мерките за задържането им. Подходът предполага самата фирма да се вгледа в себе си, за да види с какво разполага, какви таланти има в нея и какви са нуждите й. Тя трябва да анализира тази информация и да прецени какво да предприеме не само по отношение на висококвалифицирания и мениджърския персонал.

Програма:
* Необходими стъпки при интервюто на служителя. Нуждите и очакванията на различните групи служители.
* Изготвяне на програма за посрещане на нов служител. Начин на представяне на фирмата. Вътрешен ред и процедури. Необходими обучения. Целеполагане.

Техники:
* Подход за комуникация. Типове хора и специфика на атестирането. Интервюто въпроси, трикове и грешки. Примери за формуляри

Цел на атестацията:
* Оценка работата на служителите през изминалия период
* Целеполагане служителите за следващия период
* Мотивиране на служителите
* Диференциране на заплащането им
* Насочване към квалификация
* Други промени в служебното положение.

Ползите:
* Лекота при организиране на процеса.
* Умения и знания за извършването му качество и положителен ефект
* Бързо включване на новите служители в темпото на работа.
* Намаляване на текучеството.
* Сплотен колектив. Разбирателство между стари и нови служители.
* Работа в една посока. Мотивиран екип

Заключение:

България има реална възможност за бързо развитие, ако използва оптимално наличните инструменти за това. За целта трябва значително да бъде подобрено използването и насочването на пред-присъединителните фондове на ЕС и инструментите за развитие на "икономика на знанието", които се предлагат от международните финансови институции. България следва да ускори преструктурирането на стопанството си и осигуряването на по-голяма гъвкавост на пазарите, като не забравя, че международната икономика изисква непрекъсната работа в тази насока - днешните лидери, могат бързо да изостанат. Опитът на страни като Ирландия и Финландия показва, че добрите резултати идват след не по-малко от 15 - 20 години постоянни и целенасочени усилия от всички обществени играчи.

Източници:

* Лекционен материал по дисциплината "Политики и инструменти за развитие на човешките ресурси" - доц. д-р Маруся Любчева
* Национална стратегия за Учене през целия живот (УЦЖ) за периода 2008-2013г
* Икономика на знанието - нов измерител на просперитета - Руслан Стефанов, 2012г
* http://akademika.bg/2014/01/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политики и инструменти 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.