Политика и публична власт


Категория на документа: Икономика


Политика и публична власт /ППВ/

І.Реализира се чрез определени практики, които засягат управляваните и управляващите. ППВ е фундаментална и теоретична наука.
-авторитарна власт-един човек управлява държавата/автокрация/;
-партокация-управлява една партия;
-милитарикрация-управлява военните;
-теокрация-църквата упражнява властта;
-тоталитарната власт управлява всички сфери от човешката дейност;
-олигархия-богати хора индиректно управляват държавата /плутокрация/
-неолиберално управление в САЩ и Англия
-расезъм
ІІ.Типове господство
Концепциите на Вебер /могат да бъдат в демокр и тоталитарна държава/
-бюрократично господство -тук попада и демократичния тип управление, защото бюрократите управляват.
-господство на традицията /традицията повелява/
тук е много силна религията.Характерен е за абсолютната монархия.
-харизматично господство
лидери:знаменосец, служител, комбинатор, комуникатор,пожарникар;

Политическо управление /ПУ/

Управлението е процес , в който участват всички хора.Политическия аспект на управлението е много важен.
1. Управлението е целенасочен процес, при който хората се опитват да регулират обществената система, като по този начин я предпазват. Всяко управление е дейност при която има субек и обект.
Човешката дейност :
-производство на средства за съществуване;
-произвоство на себеподобни.
Управлението е да се намери синхрон между двете дейности.
Всички кризи в обществото са от свръх производство.Целта на управлението и на субекта на управлението е да намери равновесно ситуация, която да гарантира развитие. Целият етап на управлението на социален и икономически стадий продобива политически смисъл.
Политиката идва от полис=самоуправляващи се единици.Управлението в съвременния свят е политическо.
Кой е субект и кой е обект в политическото управление?
-субект на управлението са държавниците
субекта на пол.управление се дели на :
-партии- съвкупност от хора, легитимност,сблъсък и др партии по повод управлението;
-групи за натиск-самоорганизации и граждани с определени интереси , дават алтернативи, те са като опозиция на политическа власт, но без агресия, те са легитимна форма за справяне с проблемите , които политическта власт не може сама да се справи
-лабисти-организация или група, която проклемира засегнат интерес и как може да се реши постигането на интереса, напр чрез закон, т.е интереса се защитава без да се нарушава интересите на другите, което трябва да се докаже.
Субектът взима решенията си под натиск и докуска лабизъм.
Партия -
Има две условия за възникване на партиите:
-всеобщото избирателно право;
важно е партията кого предствалява.Трябва да има глас от избиратели , които да гласуват за гласуват за партията и тогава тя става политическа. Гласуването трябва да е системно.
-официална партийна организация
необходимо е регистрация и структура, която да създадат участието на партиите в управлението.
Политическата партия трябва да заяви своето участие в управлението на държавата. Партиите трябва от време на време да участват във властта.
Важно е амбицията за власт да бъде реализирана.
Партийна система на обществото-
Има няколко варианта:
-еднопартийна система;
-система с партии, но една от тях има абсолютно хегамонна роля;
-система с много партии, но една от тях традиционно и много силно осъществява политическо управление.
-двупартийна система -партиите с избори се редуват в управлението на властта;
-система с ограничен плуратизъм около 4-5 партии;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политика и публична власт 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.