Политическите и икономически отношения между Франция и Китай


Категория на документа: Икономика
Доклад
на тема
"Политическите и икономически отношения между Франция и Китай"

Изготвил:

Съдържание

I. Увод - 3 -

II. Взаимна търговия - 4 -

III. Преки чуждестранни инвестиции - 6 -
А) Френските инвестиции в Китай - 6 -
Б) Китайските инвестиции във Франция - 7 -

IV. Бъдещето на Френско-Китайското икономическо партньорство - 8 -

Заключение - 9 -

Източници: - 10 -

I. Увод

Исторически погледнато, Франция и Китай имат сложни дипломатически отношения през двадесети век. В началото на миналия век Третата Френска република признава основаването на Република Китай и установява дипломатически отношения с азиатската страна. За начало на тези отношения се смята датата 07.10.1913г. В дипломатичен план отношенията се запазват добри до края на Втората Световна война, в която двете страни са съюзници. В последствие в Китай избухва гражданска война, а комунистите застават начело на страната, която сменя името си на Китайска Народна Република. В резултат на това, френските власти отказват да признаят новата република и установяват дипломатически отношения с Република Китай в Тайван.

Въпреки това, взаимоотношенията между КНР и Франция са възстановени през 1964г, когато генерал Шарл дьо Гол официално признава с 15 години закъснение статута на азиатската комунистическа република. Въпреки това, бързото развитие на икономическите взаимоотношения между страните започва 30 г. по-късно. Всъщност френските предприятия навлизат на китайския пазар значително по-късно от колегите си от Великобритания и Германия, които навлизат на пазара в средата на 80-те години на миналия век. Една от причините за забавянето е, че през 80-те Франция не вижда в лицето на Китай подходящ пазар, към който да ориентира икономическа си стратегия за международно развитие. Друга причина са две оръжейни сделки сключени между Франция и Тайван през 1991г., които предизвикват остра реакция от страна на Китайското правителство. Едва през 1994г. има напредък във взаимоотношенията на двете страни, когато те излизат със съвместно комюнике, в което оповестяват, че Париж е решил да спре търговията с оръжия в Тайван.

Към момента Сино-Френските (Сино- се използва за синоним на Китайско-) отношения продължават да се развиват в положителна насока. Взаимната търговия и инвестициите продължават да растат, но за сметка на това вноса и износа между двете страни става все по-небалансиран със всяка изминала година. Франция е четвъртият по големина търговски партньор на Китай в Европа. Китай от своя страна е не само най-големия търговски партньор на Франция в Азия, седмия по големина търговски партньор в света, но и най-големия източник на търговски дефицит за страната, изпреварвайки дори Германия.

II. Взаимна търговия

Най-очевадното твърдение относно търговията между двете страни е, че като размери тя расте, но се постига все по-голяма небалансираност между внос и износ в двете страни.
Според статистическите данни, публикувани от Китайските митници, през 2007г. двустранната търговия стига до $ 33,7 млрд., което е увеличение с 33,7% спрямо предходната година. Износът на Китай към Франция е достигнал $ 20,3 млрд., което е повишение с 46,1%, а вносът от Франция се е увеличил с 18,3% и е достигнал $13,4 млрд. Това означава, че Франция регистрира $7 млрд. търговски дефицит през годината. Основната причина за регистрирането на такъв дефицит е индустриалната структура на икономиката на Френската държава.

Табл. 1 - Търговски баланс на Китай през 2007г.

Табл. 2 - Търговски баланс на Франция през 2008г.
Източник: www.piers.com

Франция е шестата по големина индустриална страна в света. Съществуват отрасли, като енергетиката (особено развитието на ядрената енергетика - към момента в страната функционират 58 ядрени реактора), авиация, национална отбрана, химическа, наземен транспорт, опазване на околната среда и др., в които страната е водеща сила в световен мащаб. Но по отношение на потребителски стоки, като например потребителска електроника, облекла и пр. (дори вече автомобилостроенето) френските предприятия изостават и не са конкурентоспособни на регионалния и световен пазар. Това е причината и Франция да не може да се възползва от потенциала за растеж, който предоставя Китайската икономика за много други държави (Китайската икономика се характеризира с постоянно покачване приходите на глава от населението, както и с близо двуцифрен растеж на БВП, дори във времена на световна икономическа криза). Китайския бизнес от своя страна, изнася все повече потребителски стоки, особено текстил, облекла, електроника, като логично засища нуждите на потребителите и във Франция, което спомага за увеличаване на търговския дефицит на Европейската страна.
Тази небалансираност в търговията е причина за появата на напрежение в отношенията на двете икономики. Пример за това е блокирането на китайски текстилни продукти на европейските пристанища през 2005г. поради надвишаването на импортните квоти от страна на китайските производители. Тъй като Франция има относително силна текстилна индустрия, тя се обяви за стриктното спазване на импортните квоти с цел да защити собственото си производство. Германското правителство от друга страна, вслушвайки се в интересите на местния бизнес позволи вноса на китайски текстил, обосновавайки се с ползите на населението от купуването на евтин текстил.
В този смисъл, влошаването на търговския дисбаланс е предпоставка за натрупване на подобни напрежения в търговските отношения между двете страни.
III. Преки чуждестранни инвестиции
А) Френските инвестиции в Китай

Данните от 2007г. показват, че Френския бизнес инвестира в 268 проекта на територията на Китай, като общия размер на инвестициите е US $456 млн. Спрямо предходната година това е спад в броя проекти с 20,71%, но пък инвестициите са се увеличили с 15,35%. Общия брой на проектите, в които е инвестирал френския бизнес е 3 593, или това се равнява на инвестиции в размер на US $8,3 млрд. Това прави Франция третия най-голям инвеститор от ЕС в Китай, като на първо и второ място са съответно Германия и Великобритания.

Табл. 3 и 4 - Преки чуждестранни инвестиции в Китай през 2007г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Политическите и икономически отношения между Франция и Китай 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.