Планиране на производството


Категория на документа: Икономика


 ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

ДОКЛАД

на тема : Планиране на производството

по дисциплината "Икономика на предприятието"

Жаклин Жекова Енева Ръководител:
фак. №2097 Ас.Ваня Антонова
спец. :икономика на строителството
курс 2; група 25

Фирма "Майки" от години е отвърдена марка на пазара с висококачествена стока и отлична дистрибуция. Целта на фирмата е да произвежда ефективно. Ефективността зависи от това как се произвежда, а не само от вида на продукта. От това произтича нуждата от план за производство.

Самото планиране на производството представлява онази страна от дейността на предприятието, в която функционира бизнеса без значение какво е производството.

Основната цел на планирането на производство е да се разработи производствена програма, обхващаща планиране на продукцията за производство, експлоатацията на оборудването, свързване на производството с пласмента, използването на материалите, работната сила, разходите и печалбата.

Целите, които фирма "Майки " си поставя чрез планиране на производството са следните:
- Осъществяване на ритмичност в изпълнението на производствената програма, която спомага за добрия баланс между вложените ресурси и получените от тях дивиденти;
- Обезпечаване на производствената програма с необходимите материални, финансови, технологически и други ресурси;
- Реализиране на ефективно използване на производствения капацитет и работно време в организацията;
- Осигуряване на непрекъснато развитие на продуктовата и асортиментната група.

Методът за планиране на производството в зависимост от вида на производственият процес, прилаган в "Майки" е серийно производство / Repetitive Manufacturing /. При него производственият процес е опростен и винаги следва една и съща последователност през машините и работните центрове в течение на дълъг период от време. За целите на планирането се използват създадените работни линии и времевите интервали на такта на производство.Този метод е взаимстван въз основа на добрите практики в световен мащаб, утвърдени от пазара и нуждите на участниците в него. А те са част от бизнес управлението, използвайки натрупаната информация в бизнес единицата и спомагайки за вземането на информирани решения. При сключването на рекламни договори с едни от най-известните спортисти в своята област, "Майки" взаимства и от методът на производство по поръчка или така нареченият "Make-to-Order", при който производството е според клиентска поръчка, която съдържа в себе си специфични изисквания към продукта, който произвеждаме. В този случай клиентът е определен спортист и продуктът, който се произвежда е съобразен с неговите изисквания и виждания за комфорт, визия и качество. След това прототипът на продукта влиза в серийно производство и става достъпен за клиентите на "Майки".

Като обобщение, можем да заключим, че планирането на производството е задължителна част от бизнес управлението на всяка компания, стремяща се към сигурни резултати. Невъзможно е да се изисква качество и спазване на срокове без да има ясно поставени цели и методи, по които те да бъдат изпълнени. Именно това е плюсът на производственото планиране - то осигурява всичко изброено.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на производството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.