Планиране на продажбите на фирма


Категория на документа: Икономика


25879.00
394764.00
1021609756
669722641
1558386157
35698.00
442764.00
1580578927
1274347204
1960399597
45680.00
496320.00
2267189760
2086662000
24633354424
33580.00
399000.00
1339842000
1127616400
159201
166467.00
2094348
15474465440
5815245145
59953486220


Така получаваме коефициентите на регресия:

а= 1455705.98 b= 31.1424

III. Заключение
1. Система от управленски решения за реализиране на прогнозата за развитието на "Аралия ДНД" ЕООД

От всичко разгледано можем да заключим, че фирма "Аралия ДНД" ЕООД се развива добре, съдейки по нарастването на приходите и. Фирмата се е наложила на пазара, има постоянни клиенти и реализира печалба. Тъй като фирмата има много преки конкуренти, благоприятно би се отразили разширяване на дейността, увеличаване на търговските площи. Фирмата оперира в отрасъл, в който на този етап на своето развитие търпи бързи и динамични промени. Но в същото време крие и голям потенциал за развитие. За да съумее да запази и разшири пазарните си позиции фирмата трябва да следва следните стратегически ходове: да работи за утвърждаване на имиджа си; да търси нови партньори и да поддържа търговските си взаимоотношения с вече съществуващите; да използва ценови отстъпки за привличането на нови клиенти; да се подготви за навлизането на нови силни конкуренти.

Като предимства на фирмата, които ще спомогнат за постигането на посочените стратегии могат да се посочат:
* високо квалифициран персонал;
* ръководство насочено към персонала и целите;
* надеждно, срочно и висококачествено обслужване;
* добри партньорски взаимоотношения с партньори и доставчици;
стабилно финансово състояние.

Много важен момент тук е фирмата да не разглежда продажбите само като реализиране на стоки и услуги. Тук задачата на продавачите се измества, израства в посока на задържане на досегашната клиентела и привличане на нова такава.

Разработването на система за стратегическо управление и стратегическо планиране е необходимо средство за оценяване на организацията независимо от нейното текущо състояние.

Въз основа на прогнозираните данни фирма "Аралия ДНД" ЕООД може да планира своите разходи, да състави своя бюджет, да увеличи своята конкурентоспособност и да функционира надеждно в условията на пазарна икономика.
??

??Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Планиране на продажбите на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.